PR bliver CO2-neutral gennem grøn havvindenergi

 
I vores fortsatte bestræbelser på at blive en CO2-neutral virksomhed har PR indgået aftale med DONG Energy om køb af havvindenergi. Målet er, at hele elforbruget på adressen i Rønde vil komme fra havvindenergi i 2019.

Grundet PR’s placering på Lerbakken i Rønde opvarmer vi af historiske årsager størstedelen af vores lokaler med el, og elforbruget er derfor en af de største påvirkninger, vi som virksomhed har på miljøet. Derfor har det været et fokusområde for os at finde en løsning, der tilgodeser vores behov samtidig med, at vi tager hensyn til miljøet.

 

Mange små initiativer er allerede igangsat: alle elpærer er udskiftet med LED-lys, og medarbejdere opfordres til at slukke alt udstyr, som ikke umiddelbart anvendes.

Da alle bygninger hovedsageligt opvarmes via el, og det ikke umiddelbart har været hverken miljømæssigt eller økonomisk muligt at installere et nyt system, har disse mindre initiativer imidlertid ikke helt været nok.

 

Derfor har PR electronics valgt at investere i energi fra havvindmøller. Initiativet er startet i år og vil gradvis øges, således at vi i 2019 får dækket vores årlige forbrug af el (1.486.036 kWh) via vindenergi. Det betyder, at PR electronics’ CO2-udledning reduceres med 688 tons, hvilket er et betragtelig skridt frem mod målet, som er fuldstændig CO2-neutralitet.

 

UK_Ikon _Danish Offshore Wind _45 Mm

 

 

"Vi har et ansvar for miljøet nu som i fremtiden. Ved at investere i dansk havvindenergi tager vi et stort skridt i den rigtige retning, "siger Dorte Mundt Andersen, leder af Group Quality and Corporate Social Responsibility hos PR electronics.

 

Genbrug og genanvendelse er også på dagsordenen

 

Foruden det nævnte tiltag med indkøb af havvindenergi er der også sat andre initiativer i gang.

Ved at implementere et ny sorterings- og rapporteringssystem har det også været muligt at øge andelen af papir og pap, som bliver genbrugt. Ligeledes er brugen af en række forskellige kemikalier blevet reduceret betragteligt via nye procedurer.

 

Gennem disse initiativer har PR electronics opnået en samlet genanvendelsesgrad på 63% i første halvdel af selskabets regnskabsår.

 

Der er også fokus på at minimere madspild i virksomhedens kantine. Det er derfor kun en lille mængde madaffald, som skal håndteres, og den sendes til DAKA ReFood til brug ved produktion af biogas, biodiesel samt organisk gødning.