Hvad er egensikkerhed?

 
Iht. IEC 60079-11 er et egensikkert kredsløb et kredsløb, der under normal drift og under specifikke fejlbetingelser ikke generer en gnist eller har tilstrækkelig termisk energi til at forårsage antændelse af en eksplosionsfarlig atmosfære.

 

Egensikkerhed eller Ex i-beskyttelsesmetoden er som sådan baseret på princippet om at begrænse strømmen, spændingen og den lagrede energi i et elektrisk kredsløb.


Egensikkerhed adskiller sig fra andre beskyttelsesmetoder, ved at der skal tages højde for samtlige enheder i "loopet". Et simpelt egensikkert loop vil typisk bestå af simpelt eller egensikkert apparatur, som befinder sig i et Ex-område, og som via egensikker ledningsføring er forbundet med tilhørende udstyr, der befinder sig i ikke-Ex-området.

Simpelt egensikkert loop

 

 

 

Hvad er simpelt apparatur?

Simpelt apparatur er generelt elektriske komponenter med meget veldefinerede elektriske egenskaber, der er kompatible med egensikkerheden i det kredsløb, som de er bruges i.


RTD'er, termoelementer, potentiometre og kontakter er typiske enheder, der kan klassificeres som simpelt apparatur.

Simpelt apparatur behøver typisk ikke at være certificeret.

 

 

 

Hvad er egensikkert apparatur?

Egensikkert apparatur er enheder som f.eks. temperaturtransmittere, magnetventiler og I/P-konvertere, som er designet til installation i Ex-områder. Da disse enheder kan lagre energi, skal de være certificeret som egensikkert apparatur.

 

Certificeringen, der normalt udføres af et bemyndiget organ, vil omfatte Ex-områdeklassifkation og egensikre enhedsparametre, der er specifikke for enheden, herunder f.eks. spændings-, effekt- og strømgrænser. Disse oplysninger er krævet, for at de nødvendige I.S.-loopberegninger kan udføres.

 

 

 

Hvad er tilhørende udstyr?

Et egensikkert loop kræver et interface mellem enhederne i Ex-området og enhederne i kontrolrummet i ikke-Ex-området. En enhed, der kan begrænse energien til Ex-området og sikre, at der selv under fejlbetingelser er utilstrækkelig energi til at forårsage antændelse af den eksplosionsfarlige atmosfære.


Dette interface har typisk form af en egensikker barriere eller I.S.-barriere. Der benyttes to overordnede typer I.S.-barrierer, som er enten "Zener-barrierer" eller den stadigt mere efterspurgte "egensikre galvaniske isolator".


Forklaring af forskellen på en Zener-barriere og en egensikker galvanisk isolator.

 

 

 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (omarbejdning).

 

 

 

Tilbage til PR Vidensbiblioteket

 

Er disse oplysninger nyttige?

 

Bedøm os

(105 stemmer)