Spildevandsrenseanlæg

 
Se hvor og hvordan PR-enheder kan anvendes i et spildevandsrenseanlæg...

 

Omvendt osmose Multimediefilter Opbevaringstank til renset vand Tank til blødt vand WAC DC-blødgørere Filterpressen Slamtank Kemisk blødgøringssystem Tank til recirkulationsvand Afgasning med kunstig ventilation Indløbslinje

 

1. Omvendt osmose - isolation/signalsplitning     
2. Multimediefilter - isolation/konvertering    
3. Opbevaringstank til klaret vand - niveaualarmer    
4. Tank til blødt vand - galvanisk isolation      
5. WAC DC-blødgørere - linearisering     
6. Filterpressebygning - støjisolation    
7. Slamtank - niveaumåling    
8. Kemisk blødgøringssystem - niveaumåling    
9. Tank til recirkulationsvand - niveaumåling    
10. Afgasning med kunstig ventilation - niveaumåling    
11. Indløbslinje - flowmåling