Pr Electronics 9000 Familie No Display 500X370

Produktspotlight: PR electronics 9203B Solenoid/alarm driver

 
En introduktion til 9203B og hvad den kan anvendes til.

a) Hvad er en “driver”?

  • En driver er en enhed, som anvendes til at drive eller forsyne andre enheder med en bestemt mængde energi. På en måde kan man sige at en spændingsforsyning er en driver da dens funktion netop er at give en bestemt mængde energi, dvs. en spænding og en strøm, ud til nogle enheder.

 

b) Hvilke signaler og signalniveauer giver 9203B Ventil/Alarmdriveren ud?

  • En 9203B har 3 forskellige signaludgange. Under normale driftsforhold giver hver udgang en forudbestemt spænding og strøm ud. Hvis 9203B enheden på en eller anden måde skulle bryde ned kan maxværdien af spændingen og strømmen på hver af de 3 udgange stige. Disse mulige forhøjede værdier samt andre relevante sikkerheds værdier der kan opstå under en fejltilstand på hver signaludgang, er specificeret i 9203B modulets såkaldte sikkerhedsparametre.

 

c) Hvad bruges disse sikkerhedsparametre til?

  • Da en enheds sikkerhedsparametre definerer dens elektriske egenskaber ved fejltilstand, kan sikkerhedsparametrene på de tilsluttede enheder til 9203B modulets udgang, bruges til at sammenligne om enhederne samt 9203B modulet samt fortrådningen mellem dem, kan udgør et såkaldt egensikkert system.

 

d) Hvad er et egensikkert system?

  • Et egensikkert system er til brug i eksplosionsfarlige område med enten gas eller støv tilstede. Et egensikkert system har et vist niveau af elektrisk og termisk energi der netop er så lavt at en gnist og dermed en brand eller eksplosion ikke kan opstå.

 

e) Hvor bruges 9203B Ventil/alarmdriveren?

  • 9203B kan anvendes til ON/OFF applikationer for styring og forsyning af f.eks. ventiler, alarmer, lamper etc. placeret i eksplosionsfarlige område med enten gas eller støv til stede.
    9203B modulet sikre lave og sikre niveauer af spænding og strøm således at en eksplosion eller brand ikke kan opstå. Denne type applikationer findes typisk på kemiske og petrokemiske fabrikker som f.eks. olieraffinaderier.

 

f)  Kan 9203B anvendes til at gøre en standard (ikke Ex) enhed egensikker?

  • Nej! Selvom at en 9203B har sikkerhedsparametre angivet for strøm og spændingsværdier i en evt. fejltilstand, kan en standard enhed ikke anvendes til applikationer i eksplosions-farlige områder da enheden jo ikke er klassificeret og Ex mærket og dermed ikke har nogen sikkerheds-parametre angivet.