Jätevesipuhdistamo

 
Katso missä ja kuinka PR-laitteita voidaan käyttää jätevesipuhdistamossa

 

Käänteinen osmoosi Moniainesuodatin Puhdistetun veden varastosäiliö Pehmeän veden säiliö WAC DC -pehmentimet Suotopuristinrakennus Lietesäiliö Kemiallinen pehmennys Vedenkierrätyssäiliö Pakotettu esikaasunpoisto Tulovesilinja

1.  Käänteinen osmoosi – erotus / viestinjako 
2. Moniainesuodatin - erotus / muunnos 
3.  Puhdistetun veden varastosäiliö - pintahälytykset 
4.  Pehmeän veden säiliö - galvaaninen erotus  
5.  WAC DC -pehmentimet - linearisointi  
6.  Suotopuristinrakennus - kohinan erotus 
7.  Lietesäiliö - pinnanmittaus 
8.  Kemiallinen pehmennys - pinnanmittaus 
9. Vedenkierrätyssäiliö - pinnanmittaus 
10.  Pakotettu esikaasunpoisto - pinnanmittaus 
11.  Tulolinja - virtausmittaus