Oljeraffinaderi

 
Optimera din raffineringsprocess – se förslag på var du kan använda produkter och lösningar från PR på oljeraffinaderier

 

Råoljetank Värmeväxlare Atmosfärisk destillation Vätebehandling för nafta Naftareformering Extraktion av aromater 	Isomeringsanläggning Vätebehandling för fotogen Vakuumdestillation Vätebehandling för vakuumgasolja/restolja Katalytisk krackningsanläggning Alkylering 	Fraktionering av tyngre olja Hydrokrackningsanläggning Vätebehandling för diesel Vätebehandling för bensin Lagringstankar

 

 

1.  Råoljetank - nivåmätning   
2.  Värmeväxlare - nivåmätning  
3.  Atmosfärisk destillation- temperaturmätning  
4.  Vätebehandling för nafta - temperaturmätning  
5. Naftareformering - temperaturmätning  
6.  Extraktion av aromater - duplicering/isolering  
7.  Isomeringsanläggning - flödesmätning  
8.  Vätebehandling för fotogen - temperaturmätning  
9.  Vakuumdestillation - ventilreglering  
10.  Vätebehandling för vakuumgasolja/restolja - temperaturmätning  
11. Katalytisk krackningsanläggning - differenstryckmätning  
12. Alkylering - flödesmätning  
13. Fraktionering av tyngre olja - flödesmätning  
14. Hydrokrackningsanläggning - isolering och signalrepetering  
15. Vätebehandling för diesel - temperaturmätning  
16. Vätebehandling för bensin - flödesmätning  
17. Lagringstankar - nivåmätning