SISTEMA-bibliotek

 
PR electronics erbjuder ett SISTEMA-bibliotek för att hjälpa säkerhetsingenjörer att utvärdera prestandanivån (PL) och den övergripande systemsäkerheten inom ramen för ISO 13849-1. Biblioteket innehåller PR electronics 9000-serie i både A- och B-versioner.

SISTEMA är ett tillverkaroberoende beräkningsverktyg från Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurances (IFA).

 
Verktyget gör det möjligt för användare att modellera strukturen och arkitekturen på säkerhetsrelaterade kontrollkomponenter i linje med maskindirektiv och tillhandahåller automatisk beräkning av tillförlitliga värden inklusive erhållen prestandanivå (PL).

 

SISTEMA screenshot

 

Ladda ned SISTEMA-biblioteket

 

Se den tekniska rapporten IEC/TR 62061 – 1:2010 “Vägledning vid tillämpning av ISO 13849-1 och IEC 62061 vid konstruktion av säkerhetsrelaterade styrsystem för maskiner” för information om användningen av IEC 61508-certifierade enheter.

 

Du kan läsa mer om SISTEMA-biblioteken på IFA-webbplatsen.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(90 röster)