Oljeraffinaderi

 
Optimera din raffineringsprocess – se förslag på var du kan använda produkter och lösningar från PR på oljeraffinaderier

 

Oil Refinery Plant Overview Transparent 700X353

 

 

1.  Råoljetank - nivåmätning   
2.  Värmeväxlare - nivåmätning  
3.  Atmosfärisk destillation- temperaturmätning  
4.  Vätebehandling för nafta - temperaturmätning  
5. Naftareformering - temperaturmätning  
6.  Extraktion av aromater - duplicering/isolering  
7.  Isomeringsanläggning - flödesmätning  
8.  Vätebehandling för fotogen - temperaturmätning  
9.  Vakuumdestillation - ventilreglering  
10.  Vätebehandling för vakuumgasolja/restolja - temperaturmätning  
11. Katalytisk krackningsanläggning - differenstryckmätning  
12. Alkylering - flödesmätning  
13. Fraktionering av tyngre olja - flödesmätning  
14. Hydrokrackningsanläggning - isolering och signalrepetering  
15. Vätebehandling för diesel - temperaturmätning  
16. Vätebehandling för bensin - flödesmätning  
17. Lagringstankar - nivåmätning