Avloppsreningsverk

 
Se var och hur PR-enheter kan användas i ett avloppsreningsverk – 11 sätt att göra din processtyrning säkrare, mer tillförlitlig och mer effektiv

 

Omvänd osmos Multimediafilter Lagringstank för renat vatten Tank för avhärdat vatten WAC DC-avhärdare Filterpressbyggnad Slamuppsamlingstank Kemiskt avhärdningssystem Vattenåtervinningstank Avgasning med forcerat drag Inflödeslinje

 

1. Omvänd osmos – isolation / signaldelning    
2. Multimediafilter – isolation / omvandling    
3. Lagringstank för renat vatten - nivålarm    
4. Tank för avhärdat vatten - galvanisk isolation    
5. WAC DC-avhärdare - linearisering    
6. Filterpressbyggnad - brusisolering    
7. Slamuppsamlingstank - nivåmätning    
8. Kemiskt avhärdningssystem - nivåmätning    
9. Vattenåtervinningstank - nivåmätning    
10. Avgasning med forcerat drag - nivåmätning    
11. Inflödeslinje – flödesmätning