Avloppsreningsverk

 
Se var och hur PR-enheter kan användas i ett avloppsreningsverk
– 11 sätt att göra din processtyrning säkrare, mer tillförlitlig och mer effektiv

 

Reverse osmosis Multimedia filter Clarified water storage tank Soft water tank WAC DC softeners Filter press building Sludge holding tank Chemical softening system Water recycle tank Forced draft degasification Influent line

 

1. Omvänd osmos – isolation / signaldelning    
2. Multimediafilter – isolation / omvandling    
3. Lagringstank för renat vatten - nivålarm    
4. Tank för avhärdat vatten - galvanisk isolation    
5. WAC DC-avhärdare - linearisering    
6. Filterpressbyggnad - brusisolering    
7. Slamuppsamlingstank - nivåmätning    
8. Kemiskt avhärdningssystem - nivåmätning    
9. Vattenåtervinningstank - nivåmätning    
10. Avgasning med forcerat drag - nivåmätning    
11. Inflödeslinje – flödesmätning