How We Recruit

Sådan rekrutterer vi

 
Vores rekrutteringsproces er udviklet med henblik på at tiltrække og udvælge den til enhver tid bedste kandidat til den rette stilling. Det er dog lige så vigtigt, at alle kandidater får en god oplevelse og opnår omfattende indsigt i, hvem PR electronics virkelig er. Vores proces er derfor udformet som en tovejsevaluering.

 

Evaluering af din ansøgning
Når vi har opslået stillingsannoncen evaluerer vi løbende ansøgninger for at udvælge de kandidater, som vi gerne vil invitere til en personlig samtale.

 

Første samtale
De valgte kandidater indbydes til at deltage i en indledende jobsamtale. Ved første samtale møder du typisk ansættelseschefen.

 

Formålet med samtalen er:

  • At mødes for at se, om du og jobbet passer sammen
  • At give dig indblik i jobbet, afdelingen og PR kultur og PR's aktiviteter generelt
  • At evaluere dine professionelle og personlige kvalifikationer

 

Evaluering og anden samtale

Efter den første samtale udvælger vi typisk to til fem kandidater, som bliver indbudt til en anden samtale. I denne samtale fokuseres primært på din personlighed og det, du kan tilføre rollen.

 

I denne fase af rekrutteringsprocessen bruger vi et online-evalueringsværktøj, som er et personlighedsspørgeskema, som gennemgår adfærdsmønstre og foretrukne arbejdsformer.

 

I anden samtale møder du ansættelseschefen igen, og derudover deltager HR.

 

Endelig beslutning

Vi bestræber og på en hurtig personlig tilbagemelding uanset om det bliver til et job i PR electronics eller ej.