PR Takeback- og Genanvendelsesprogram EU

 
Som leverandør af signalbehandlings- og kommunikationsmoduler anerkender PR electronics A/S sit producentansvar og velkommer muligheden for at hjælpe med at beskytte og bevare vores miljø ved at levere sikre måder at bortskaffe elektronikaffald.

 

Med dette mål for øje, har vi skabt PR Takeback- og Genanvendelsesprogram som en del af virksomhedens miljøindsats. Dette betyder at PR påtager sig at tage gamle udtjente moduler retur og at vores kunder kan være sikre på at genanvendelse/bortskaffelse sker på miljørigtig vis. 

 

 

Mærkning af PR-produkter

  PR-produkter er mærket med symbolet med den overkrydsede skraldespand for at indikere, at udtjente elektriske og elektroniske produkter og batterier (4512) skal indsamles separat og ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Stoffer i disse produkter kan have en potentielt negativ indvirkning på sundheden og miljøet, og derfor skal brugere af elektroniske produkter og batterier medvirke til genanvendelse af disse former for affald og dermed bidrage til beskyttelse, bevarelse og forbedring af miljøet.

 

Genanvendelsesservice

For at kunne tilbyde et netværk til at håndtere returnering har PR indgået aftale med RLG RENE GmbH, som er specialist i håndtering af udtjente elektroniske produkter (f.eks. e-waste / WEEE). Dette giver os mulighed for at tilbyde kunder i Europa adgang til et europæisk netværk og gøre dem i stand til at “genanvende eller renovere og genbruge” vores produkter og dermed reducere belastningen på miljøet. RLG RENE GmbH bruger faciliteter, der overholder den international miljøstandard ISO 14001 og sikrer at returnerede produkter bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde.

For at hjælpe med at imødegå krav fra dit miljøledelsessystem tilbyder PR, på forlangende, et destruktionscertifikat (COD) som bevis for at de returnerede produkter er bortskaffet på forsvarlig vis og i overensstemmelse med lokal lovgivning. Se PR electronics A/S Global Producentansvarserklæring.

 

 

PR Takeback Request (anmodning om returnering)

Tryk blot på linket “Product Takeback Request” nedenfor, udfyld formularen og sendP. Dine oplysninger vil blive vurderet; vi finder frem til den bedst egnede måde at bortskaffe/genanvende de returnerede enheder og tilbyder muligheder for at hjælpe med afhentning og transport.

 

Product Takeback Request

 

Gratis genanvendelse til forretningskunder

PR tilbyder en gratis genanvendelsesservice for PR produkter i de europæiske lande hvor vores produkter sælges. Dette giver vores kunder mulighed for at bortskaffe udtjente produkter på en miljøvenlig måde og at genanvendelse sker på et godkendt anlæg i henhold til kravene i ISO 14001.

 

Afhentningsomkostninger

Genanvendelsen er gratis. Dog vil kunder i nogle lande blive bedt om selv at tage ansvar for forsendelse af udtjente produkter til et udpeget indsamlingssted. Kunderne bestemmer selv om de selv vil stå for transport eller om de vil gøre brug af PR’s service. Dette kan aftales ved afgivelse af Product Takeback Request.

 

Er disse oplysninger nyttige?

 

Bedøm os

(97 stemmer)