Destillation

 
Temperaturmåling

 

 

Ethanolen, der er dannet gennem fermenteringen, opvarmes, hvilket får ethanoldampen til at danne en destillationskolonne. Vand kondenseres ud af dampen, og væsken flyder ned igen, hvorved koncentrationen af ethanol i den opadstigende damp øges. Den ethanolrige damp, der udgår fra kolonnens top, afkøles og kondenseres, mens restproduktet i bunden af kolonnen, bærmen, sendes til væske-/faststofseparation.

 

Det er nødvendigt at installere adskillige Pt100 temperaturfølere i destillationskolonnen for at opnå en nøjagtig temperaturkontrol af processen. Disse følere skal forbindes med PLC'en, som kun accepterer 0…10 VDC indgange. Alle Pt100 temperaturledninger trækkes til et kontrolskab af rustfrit stål, der monteres ved bunden af kolonnen. En kompakt og fremragende løsning, når det drejer sig om præcision og hurtig responstid, er at bruge en galvanisk isoleret PR 3337 loop-forsynet HART 7 temperaturkonverter. Et multileder-kabel for alle 4…20 mA signalerne trækkes tilbage til kontrolrummet, hvor en række PR 3104 isolerede konvertere sørger for forsyning af 3337 transmitterne, giver isolation og konverterer 4…20 mA signalet til det 0…10 VDC signal, der kræves af PLC´en.

 

Applikation:Brug for mere information? Du er altid meget velkommen til at kontakte os.