Whistleblower

 
Hjælp os med at bekæmpe korruption og uetisk forretningsadfærd. Enhver rapport om overtrædelse er vigtig og hjælper os med at forhindre økonomiske tab og skader på vores omdømme. Med din hjælp kan vi sikre vores integritet og pålidelighed og dermed også vores succes.

 

Whistleblower-ordningen må ikke bruges til at fremsætte falske anklager mod andre, og helt og holdent må der ikke rapporteres bevidst usande oplysninger. Læs Whistleblower-politikken for yderligere information og instruktioner.

 

Vi opfordrer dig til at oplyse dit navn i rapporten, men rapporter kan indsendes og håndteres helt anonyme. Uanset om du rapporterer anonymt eller ej, skal du bruge det certificerede whistleblower-system, Safe2Whistle. Dette gør det mere sikkert og lettere for os at kommunikere. Du finder et link til Whistleblower-systemet her.

 

Alle rapporter er strengt fortrolige.