Opbevaring af ammoniakvand

 
Tryk-, niveau- og temperaturmålinger

 

 

Der anvendes ammoniakvand til SCR-reaktorerne (selektiv katalytisk reduktion) for at kontrollere NOx-emissionerne (nitrogenoxid).

 

For at fastholde en sikker proces af høj kvalitet er det vigtigt at foretage målinger af f.eks. tryk, niveau og temperatur i den tank, hvor der opbevares ammoniakvand. Som følge af ammoniakkens farlige karakter kræver applikationen, at der foretages målinger med indbygget sikkerhed, og alle signaler er direkte forbundet med PLC'en.

 

En tryktransmitter til niveaumåling, en højniveaualarmafbryder og en temperatursensor med en 5337D hovedmonteret transmitter er påkrævet. En PR 9106B universalkonverter med indbygget sikkerhed (dobbeltkanalversionen) kombineret med en PR 9202B impulsisolator med en 4510 display/programmeringsfront tilsluttet er en god løsning til denne applikation. 9106B-versionen med dobbeltkanal håndterer både signalet fra 5337D-transmitteren og 2-tråds tryktransmitteren, mens 9202B håndterer højniveaualarmafbryderen.

4510 display-/programmeringsfronten, som er tilsluttet til 9202B, anvendes til at simulere og kontrollere niveaualarmerne, når systemet tages i drift. 

 

 

Applikation: 

 

 

> Brug for mere information? Du er altid meget velkommen til at kontakte os.