Kulbeholdere

 
Niveaumåling

 

 

Stenkul og brunkul er de primære energikilder i et kulkraftværk. Kullet leveres med skib eller tog og aflæsses i beholdere, der kan være op til 30 m høje. Kullet transporteres til disse beholdere fra kullagrene på kraftværket ved hjælp af transportbånd enten over eller under jorden. Andre transportbånd leder kullet hen til knuseanlæggene, hvor det bliver til fint støv, som efterfølgende brændes i kedlen.

 

Det er nødvendigt med pålidelige niveaumålinger for at sikre en fast kultilførsel i kedlen samtforhindre, at beholderne overfyldes.

 

En enkel løsning til denne applikation er at montere en radarsensor øverst i beholderen, som kan foretage en kontaktfri niveaumåling grundet støvet, samt en 2-tråds kapacitiv målesensor for at forhindre en overfyldning. Eftersom denne applikation er kritisk, er ekstra alarmer påkrævet. Ved at bruge en PR 4116 universaltransmitter kombineret med en PR 4510 display-/programmeringsfront kan alarmerne aktiveres i tilfælde af overfyldning, og den tilsluttede relæfunktion standser indføringsbåndet, hvis der registreres en overfyldningstilstand.

 

 

Applikation:

 

 

> Brug for mere information? Du er altid meget velkommen til at kontakte os.