Kolbunker

 
Nivåmätning

 

 

Stenkol och brunkol är de huvudsakliga energikällorna i ett kolkraftverk. Kolet levereras per fartyg eller tåg och lastas av i bunkrar som är upp till 30 meter höga. Kolet transporteras till bunkrarna från upplag vid kraftverket via transportband ovan eller under jord. Ytterligare transportband matar pulveriseringsenheter där kolet omvandlas till fint pulver som sedan förbränns i brännkammaren.

 

Tillförlitliga mätningar är nödvändiga för en oavbruten matning till brännkammaren, och för att förhindra överfyllning av bunkrarna.

 

En enkel lösning är att montera en radarsensor högst upp i bunkern för en kontaktlös nivåmätning av pulver och en 2-trådig kapacitiv mätningssensor för att förhindra överfyllning. Eftersom tillämpningen är kritisk krävs extra larm. Genom att använda universaltransmittern PR 4116 i kombination med display/programmeringsfronten PR 4510 kan larm aktiveras och låsreläfunktionen stoppa matningsbandet vid överfyllning.

 

 

Tillämpning:

 

 

Behöver du mer information? Välkommen att kontakta oss.