Generator

 
Hastighedsmåling/-alarm

 

 

 

For at der kan produceres elektricitet på et kulkraftværk, er det nødvendigt med en generator.

 

En turbinedreven elektrisk generator har en stationær stator samt en drejende rotor. Når generatoren er i drift, producerer den ca. 500 MW.

 

Rotoren drejer i et lukket kammer, der nedkøles med brintgas. Systemet kræver en særlig håndtering under opstart, hvor luften i kammeret først skal fortrænges af kuldioxid, før kammeret fyldes med brint. Dette sikrer, at der ikke opstår et højeksplosivt brint-ilt-miljø.

 

I denne applikation er det meget vigtigt at overvåge rotorhastigheden ved hjælp af en 2-tråds NAMUR-sensor, så man undgår, at hastigheden bliver for høj. En måde at hindre en for høj rotorhastighed på er at bruge en PR 5725 Programmerbart frekvensinstrument og tilføje lokal udlæsning samt 2 relæer til hastighedsoverskridelsesalarmer og detektering af sensorfejl. 4...20 mA-udgangssignalet fra PR 5725 er direkte forbundet med kontrol-PLC'en.

 

Applikation:

 

 

> Brug for mere information? Du er altid meget velkommen til at kontakte os.