Generator

 
Hastighetsmätning/larm

 

 

 

I kolkraftverk krävs en generator för att producera elektricitet.

 

En turbindriven elgenerator innehåller en stationär stator och en snurrande rotor. Under drift genererar den upp till 21 000 ampere vid 24 000 volts trefas växelström (cirka 500 MW).

 

Rotorn snurrar i en förseglad kammare som kyls med vätgas. Systemet kräver specialhantering vid start: luften i kammaren ska först ersättas med koldioxid innan kammaren fylls med väte. På så sätt undviker man att skapa en mycket explosiv miljö med väte och syre.

 

I den här tillämpningen är det mycket viktigt att övervaka rotorns hastighet med en tvåtrådig NAMUR-sensor för att undvika för hög hastighet. En lösning för hastighetsskydd för rotorn är att använda det programmerbara frekvensinstrumentet PR 5725 och lägga till lokal avläsning och två reläer för hastighetslarm och detektering av sensorfel. 4–20 mA-utsignalen från PR 5725 ansluts direkt till styr-PLC:n.

 

 

Tillämpning:

 

 

Behöver du mer information? Välkommen att kontakta oss.