Tank til servicevand

 
Niveaumåling

 

 

Der anvendes filtreret og desinficeret vand til nedkøling af instrumenter og andre mekaniske dele i processen. Dette vand opbevares i tanken til servicevand. Det er meget vigtigt, at tanken indeholder den korrekte mængde vand hele tiden, og derfor er det nødvendigt med en nøjagtig overvågning af vandstanden.

 

Der anvendes en 2-tråds tryktransmitter til indikation af vandstanden. Transmitteren skal spændingsforsynes og forbindes til en isolator for at undgå støjproblemer. En 6 mm PR 3104 isoleret konverter er den perfekte enhed til at tackle disse udfordringer. Den giver stor målenøjagtighed, og dens smalle hus gør den til en god løsning i applikationer med begrænset plads i styretavlen.

 

 Applikation:

 > Brug for mere information? Du er altid meget velkommen til at kontakte os.