Servicevattentank

 
Nivåmätning

 

 

Filtrerat och desinfekterat vatten används för att kyla instrument och andra mekaniska delar i processen. Vattnet som används till detta förvaras i en servicevattentank. Det är mycket viktigt att tanken innehåller rätt mängd vatten, och därför krävs en exakt nivåövervakning.

 

En 2-trådig trycktransmitter används för nivåindikering. Transmittern måste drivas och mätas med en isolator för att undvika problem med brus. Den isolerade omvandlaren PR 3104 på 6 mm är den perfekta enheten för de här utmaningarna. Den ger mycket exakta mätningar och det smala höljet gör den till en bra lösning i tillämpningar utrymmet i styrskåpet är begränsat.

 

 Tillämpning:

 > Behöver du mer information? Välkommen att kontakta oss.