Jäteveden nostoaseman valvonta ja hallinta - helpommin, kustannustehokkaammin ja joustavammin

 
Lyonnaise des Eaux, Montgeron (Ile-de-France, Ranska), päätti uudistaa nostoasemiensa ohjauskaapit – ja sai paljon helpomman, kustannustehokkaamman kokonaisuuden etäyhteydellä lähetintietoihin ja ohjelmointiin – ja mahdollisuuden pumppausasemien vedenpinnan tele-valvontaan suojatussa verkossa…

 

Kuva lähteestä: lyonnaise-des-eaux.com

 

Tarve joustavasta, monitoimisesta lähettimestä nostoasemien vedenpinnan valvontaan
Lyonnaise des Eaux:n tiimi Montgeronissa – kaupungissa Pariisin eteläpuolella – palvelee paikallisen jätevesilaitoksen useita nostoasemia. Vuonna 2004 tiimi päätti asentaa PR 4116 -monitoimilähettimet vedenpinnan valvontaan valikoiduilla asemilla. He tarvitsivat lähettimen, jota voi käyttää pumppujen ohjelmointiin osoittamaan relevikoja lähes kaikissa asennuksissa. 4116 tarjosi molemmat toiminnot.
Lisäksi 4116:n valintaan vaikuttivat helppo asennus vanhoihin kaappeihin, viiden vuoden tuotetakuu, helppo ohjelmointi ja edullinen hinta.

 

Helpompi johdotus ja ohjauskaappien uudistus kymmenen vuotta myöhemmin

Vuonna 2014 tiimi havaitsi joidenkin asemien tarvitsevan uudistusta. Pumppausasemien anturit reagoivat kosketuksesta jäte- ja sadeveteen, aiheuttaen pumppujen pysähtymisiä. Arnaud CHAMBON, Lyonnaise des Eaux, teki päätöksen PR-monitoimilähettimistä ja ohjelmointinäytöistä uudistusprojektiin:

 

“Meidän oli uudistettava, mutta varsinkin yksinkertaistettava ohjauskaappeja Rue de Paris:n asemalla Villeneuves St Georges:issa. Yhdessä kaapissa oli kaksikymmentä PR 4116- ja 4501-laitetta (Korvattu tyypillä PR 4510) ja toisessa lisäksi viisitoista”, herra Chambon kertoo ja jatkaa, “Vaihdoimme vanhat anturit pietso-antureihin ja ohjauskaappien muuntimet uusiin PR 4116 -monitoimilähettimiin, joiden päälle on asennettu 4511-näyttö/ohjelmointiyksiköt. Pumppuja ohjataan PR-lähettimillä käyttäen raja-arvo- ja hystereesiominaisuuksia. Näin saimme yksinkertaisemman ja paljon kustannustehokkaamman ratkaisun… vähemmällä johdotuksella.”

 

Näkymä yhteen ohjauskaapeista. 

 

Etäyhteys asennuksiin antaa enemmän tietoa ja joustavuutta valvontaan

Nostoasemia ohjataan Sofrel PLC -järjestelmällä. Kun 4511-käyttöliittymät on nyt liitetty Modbus-väylään, pääsee tiimi valvomaan veden pinnankorkeutta etäyhteydellä. Ennen uudistusta tiimi sai pinnankorkeustiedon vain ohjauskaapin edessä seisten:

 

“Aiemmin meillä ei ollut mitään siirrettyä tietoa pinnankorkeuksista 35 asemalla – vain moduulit ohjauskaapeissa antoivat tietoa”, herra Chambon sanoo ja jatkaa: “Nyt – langattomasti – meillä on yhteys 4116-lähettimien dataan ja voimme myös ohjelmoida moduuleja. Olemme myös säästäneet asennuskustannuksissa, sillä yksi rele antaa kaksi tietoa – Sofrel S550 -televalvontaan ja varajärjestelmään, jos televalvonta vikaantuu. Jos 4116 ei olisi pystynyt kahteen tehtävään, meidän olisi tarvinnut asentaa kaksi moduulia yhden sijaan. ”

 

Kaiken kaikkiaan PR-moduulit ovat tehneet asemien hallinnan tiimille helpommaksi.

 

“Nyt voimme valvoa pinnankorkeutta kaikilla asemilla – ja se, että valvonta tapahtuu nyt etäyhteydellä, antaa enemmän joustavuutta ja paremman asemien hallinnan”, herra Chambon päättää.

 

Kiitokset: Kiitämme herra Arnaud Chambon:ia, Lyonnaise des Eaux, osallistumisestaan tähän artikkeliin.

 

Faktoja: Lyonnaise des Eaux – Sud Ile-de France

 

  • 700 työntekijää
  • 1.350.000 asukkaan juomavesijakelu
  • 1.278.000 asukkaan jätevesipalvelut.

 

Yläkuvan lähde: lyonnaise-des-eaux.fr.