Fjärrövervakning och -hantering av lyftstationer för avloppsvatten – på ett enklare, kostnadseffektivare och flexiblare sätt

 
Lyonnaise des Eaux i Montgeron (Ile-de-France, Frankrike) bestämde sig för att renovera skåpen i sin lyftstation för att få en enklare och kostnadseffektivare anordning med fjärråtkomst till transmitterdata och -programmering och samtidigt kunna teleövervaka vattennivån i pumpstationer via ett säkert nätverk

 

 

 

Behov av en multifunktionstransmitter för övervakning av vattennivån vid en lyftstation
Lyonnaise des Eauxs team i Montgeron, som ligger i den södra delen av Paris, står för servicen för flera lyftstationer för det lokala avloppsvattensystemet. 2004 bestämde sig teamet för att installera PR 4116-universaltransmitter för övervakning av vattennivån vid de olika stationerna. De behövde en sändare som kunde användas till att programmera pumparna och indikera reläfel för praktiskt taget varje installation. 4116 hade båda dessa funktioner.
Dessutom valde man 4116 för att den var enkel att installera i de befintliga skåpen, den hade fem års garanti, var enkel att programmera och hade ett bra pris.

 

Förenkla kablaget och renovera skåp tio år senare
2014 insåg teamet att vissa stationer behövde renoveras. Pumpstationens prober reagerade på kontakt med sopor och regnvatten, vilket fick pumparna att stanna. Arnaud CHAMBON på Lyonnaise des Eaux bestämde sig för PR:s multifunktionssändare och kommunikationsaktiverare för renoveringsprojektet:

 

”Vi behövde renovera men även förenkla skåpen vid Rue de Paris i Villeneuves St Georges. I ett skåp hade vi tjugo PR 4116 och 4501 och i ett annat skåp hade vi ytterligare femton”, förklarar Arnaud Chambon och säger vidare, ”Vi bytte ut de gamla proberna mot piezo-prober och modulerna i skåpet byttes ut mot en ny uppsättning PR 4116-universaltransmittrar med 4511-kommunikationsgränssnitt fastsnäppta på framsidan. Pumparna styrdes av PR-modulerna med hjälp av tröskel- och hysteresfunktioner. Detta gav oss en enklare och kostnadseffektivare anordning... med mindre kablage.”

 

 

En titt in i ett av skåpen. 

 

Fjärråtkomst till installationerna ger bättre information och mer flexibel övervakning
Lyftstationerna styrs med ett Sofrel PLC. Efter att ha installerat 4511-kommunikationsgränssnitt och anslutit via Modbus kan teamet nu fjärrövervaka vattennivån. Innan renoveringen hade teamet bara tillgång till information om vattennivåerna när de stod vid skåpet:

 

 

”Förut hade vi ingen fjärrinformation om vattennivån i de 35 stationerna, det var bara modulerna i skåpen som kunde ge oss det” säger Arnaud Chambon och tillägger: ”Nu har vi, utan kablage, fjärråtkomst till de data som sänds av 4116 och vi kan även programmera modulerna. Vi har också gjort besparingar på installationskostnaderna eftersom ett av reläerna tillhandahåller information dubbelt upp – dels till Sofrel S550-teleövervakningen och dels till backup-systemet ifall teleövervakningen skulle fallera. Om 4116 inte hade kunnat utföra dessa två uppgifter så hade vi varit tvungna att installera två moduler i stället för en.”

 

Överlag så har PR-modulerna gjort det enklare för teamet att sköta stationerna.

 

”Nu kan vi övervaka vattennivån vid alla stationer, och att vi nu kan teleövervaka dem ger oss mer flexibilitet och möjlighet att sköta stationerna bättre”, säger Arnaud Chambon avslutningsvis.

 

Bidrag: Vi vill rikta ett stort tack till Arnaud Chambon, Automaticien på Lyonnaise des Eaux, för att han ville delta i den här artikeln.

 

Fakta om Lyonnaise des Eaux – Sud Ile-de France

  • 700 anställda
  • Förser 1 350 000 invånare med dricksvatten
  • Har 1 278 000 invånare som nyttjar avloppsanläggningen

 

Övre bilden kommer från: lyonnaise-des-eaux.fr.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(49 röster)