PR palautus- ja kierrätysohjelma, EU

 
Elektronisten viestimuuntimien ja tiedonsiirtomoduulien valmistajana PR electronics A/S tunnistaa tuottajavastuunsa ja käyttää mahdollisuutensa auttaakseen suojaamaan ja säilyttämään ympäristöämme tarjoten turvallisen tavan elektroniikka- ja paristojätteen hävitykseen.

 

Tämä tavoite mielessämme olemme luoneet PR palautus- ja kierrätysohjelman osana yhtiömme ympäristöaloitetta. Asiakkaat voivat luottaa siihen, että käyttöikänsä loppuun tulleet PR-tuotteet käsitellään vastuullisesti.

 

 

PR-tuotteiden merkintä

  PR-tuotteet on merkitty yliviivatulla pyörillä varustetun jäteastian symbolilla osoittamaan, että sähkö- ja elektroniikkatuotteet ja paristot (4512) niiden käyttöiän lopussa on kerättävä erikseen eikä niitä saa hävittää talousjätteiden mukana. Näissä tuotteissa olevilla aineilla voi olla kielteisiä vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön, ja siksi elektroniikkatuotteiden ja paristojen käyttäjillä on osuus näiden jätetyyppien kierrätyksessä, mikä osaltaan edistää ympäristön suojelua, säilyttämistä ja parantamista.

 

Kierrätyspalvelut

Palautuspyyntöverkkopalvelun tarjoamiseksi PR on tehnyt yhteistyötä RLG RENE GmbH: n kanssa, joka on erikoistunut "loppuun käytettyjen" elektroniikkatuotteiden ja akkujen (eli SER-jätteen) käsittelyyn. Näin voimme tarjota asiakkaille Euroopassa pääsyn eurooppalaiseen verkkoon ja mahdollisuuden "kierrättää tai kunnostaa ja käyttää uudelleen" tuotteitamme, pois kaatopaikoilta ja vähentämällä ympäristövaikutuksiamme. RLG RENE GmbH käyttää tiloja, jotka noudattavat kansainvälistä ISO 14001 -ympäristöstandardia, varmistaen, että palautetut tuotteet hävitetään ympäristön kannalta turvallisella tavalla.

Ympäristönhallintajärjestelmänne vaatimusten täyttämiseksi PR tarjoaa pyynnöstä tuhoamistodistuksen siitä, että käyttöiän loppuun tulleita tuotteita on käsitelty vastuullisesti ja paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Katso PR electronics A/S:n maailmanlaajuinen tuottajavastuulauseke.

 

 

PR-palautuspyyntö

Klikkaa yksinkertaisesti alla olevaa Tuotteen palautuspyyntö -linkkiä, täytä lomake ja lähetä. Tietosi arvioidaan; tunnistamme sopivimman kierrätysreitin / -laitoksen ja tarjoamme vaihtoehtoja keräys- ja kuljetusjärjestelyjen avuksi.

 

> Tuotteen palautuspyyntö

 

 

Ilmainen kierrätys yritysasiakkaille

PR tarjoaa PR-tuotteiden ilmaisen kierrätyspalvelun Euroopan maissa, joissa tuotteitamme myydään. Näin asiakkaamme voivat varmistaa, että käyttöikänsä loppuun tulleita tuotteita käsitellään ympäristövastuullisella tavalla ja että kierrätys tapahtuu hyväksytyissä laitoksissa ISO 14001 -vaatimusten mukaisesti.

 

 

Keräyskustannukset

Kierrätys on ilmaista, mutta joissakin maissa asiakkaita vaaditaan ottamaan vastuu käytöstä poistettujen tuotteiden lähettämisestä nimettyyn keräyslaitokseen. Asiakkaat voivat tehdä omat kuljetusjärjestelynsä tai käyttää PR:n palvelua. Tästä voidaan keskustella Palautuspyynnön yhteydessä.

 

Onko tämä tieto hyödyllinen?

 

Anna meille arvosana

(97 ääntä)