Alkylering

 
Flowmåling

 

 

Alkyleringsenhederne er en følsom, men vigtig proces i mange raffinaderier. Det er en konverteringsprocesenhed, der anvendes til at konvertere isobuten og lavmolekylære alkaner til alkylat, der er en oktan-fremmende komponent i benzin eller råbenzin slutproduktet. Svovlsyre anvendes som katalysator til at fremstille alkylater fra karbonhydrider. ‘Frisk’ (højkoncentreret) syre indgår i processen og blandes med karbonhydriderne i en række reaktorer og skilletanke.

 

Måling af svovlsyrekoncentrationen i alkyleringsprocessen er meget vigtig for at sikre en høj produktkvalitet. Hvis koncentrationen er højere end påkrævet, er forbrugsomkostninger af syre for høje. Hvis koncentrationen er lavere end påkrævet, reduceres processens effektivitet.

 

En Coriolis-flowmåler er en god løsning for at opnå den mest nøjagtige og pålidelige måling af både massestrøm og in-situ procesmassefylde for denne applikation.

Det analoge udgangssignal fra flowmåleren er forbundet til en PR 9116B Ex universal konverter. Udgangen fra PR 9116B (placeret i det sikre område) er forbundet med kontrolsystemet. Ydermere tilføjer 9116B en relæalarmkontakt for detektering af følerskade.

 

 

Applikation: 

 

 

> Brug for mere information? Du er altid meget velkommen til at kontakte os.

 

Er disse oplysninger nyttige?

 

Bedøm os

(18 stemmer)