Alkylering

 
Flödesmätning

 

 

Alkyleringsanläggningarna är en känslig men viktig process på många raffinaderier. Det är en process där isobuten och alkener med låg molekylvikt omvandlas till alkylat, som är en mycket högoktanig komponent i slutprodukten bensin. Svavelsyra används som katalysator för att skapa alkylater av kolväten. S.k. ”färsk” (högkoncentrerad) syra tillsätts i processen och blandas med kolvätena i en serie reaktorer och settlingstankar.

 

Det är mycket viktigt att mäta halten av svavelsyra i alkyleringsprocessen för att säkerställa en hög produktkvalitet. Om koncentrationen är högre än vad som krävs blir kostnaderna för syraförbrukningen för höga. Om koncentrationen är lägre än vad som krävs minskas effektiviteten i processen.

 

En coriolis massflödesmätare är en utmärkt lösning för att få exakta och pålitliga mätningar av både massflödet och den densitet som processen har på den här platsen och för den här tillämpningen. Den analoga utsignalen från flödesmätaren ansluts till en PR 9116B universalomvandlare med IS. Utsignalerna från 9116B (som sitter i det säkra området) ansluts till styrsystemet. Dessutom har 9116B en reläalarmkontakt för att känna av kabelbrott till givaren.

 

 

Tillämpning: 

 

 

> Vill du ha mer information? Kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss