Aromatekstraktion

 
Signaldublering / isolation

 

 

Enheden til aromatekstration anvendes af raffinaderier til at separere en blanding af aromater i ren benzen, toluen og blandede xylen-produkter. I daglig tale kaldes den også en BTX (benzen-toluen-xylen) enhed. Produktstrømmene behandles således enten af en kemisk enhed i raffinaderiet eller sælges til en nærliggende kemisk fabrik.

 

Opløsningsmiddelekstraktion i aromatekstraktionsenhederne har et lavt energiforbrug sammenlignet med destillation. Den vigtigste funktion er at sikre produktets renhed og samtidig minimere produkttab. For at kontrollere processen, er det nødvendigt at anvende flere gaskromatografer. De giver positiv identifikation af alle de kemiske komponenter samt nøjagtig måling af den overordnede sammensætning af kemikalier i blandingen.

 

Hver procesgaskromatograf sender et analogt 4...20 mA signal, der videresendes til en elektronisk skriver for dokumentation og til kontrolsystemet. En 9106B HART transparent repeater er den perfekte løsning, da den byder på høj nøjagtighed og dublering af et 4…20 mA signal til to galvanisk isolerede 4…20 mA signaler. 9106 sender automatisk et aktivt eller et passivt signal efter behov til udstyret længere fremme i processen ... en unik PR electronics funktion.

 

 

Applikation:

 

 

> Brug for mere information? Du er altid meget velkommen til at kontakte os.

 

Er disse oplysninger nyttige?

 

Bedøm os

(24 stemmer)