Extraktion av aromater

 
Signalduplicering/isolering

 

 

Enheten för extraktion av aromater används på raffinaderier för att separera en blandning av aromater i ren bensen, toluen och blandade xylenprodukter. Det kallas också ofta för BTX-enhet (Bensen, Toluen, Xylen). Produktflödena bearbetas sedan antingen av en kemikalieanläggning på raffinaderiet eller säljs till en närliggande kemikaliefabrik.

 

Extraktion av lösningsmedel i dessa enheter har en låg energiförbrukning jämfört med destillering. Den viktigaste funktionen är att se till att produkterna är rena och på samma gång minimera förlusterna. För att reglera processen krävs det flera gaskromatografer. De detekterar de olika kemiska komponenterna och ger en exakt avläsning av vilka substanser som blandningen består av.

 

Varje gaskromatograf i processen genererar en analog 4...20 mA-signal som skickas vidare till en diagramskrivare för dokumentation och till styrsystemet. Den perfekta lösningen är att använda 9106B HART transparent repeater, eftersom den är mycket exakt och duplicerar en 4…20 mA-signal till två galvaniskt isolerade 4...20 mA-signaler. 9106 matar efter behov automatiskt ut antingen en passiv eller aktiv signal till den mottagande utrustningen… en funktion som är unik för PR electronics.

 

 

Tillämpningar:

 

 

> Vill du ha mer information? Kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss