Opgradering af tung olie

 
Flowmåling

 

 

Forkoksningsprocessen er beregnet til at forbedre det flydende produkt og reducere produktionen af koks og kulbrintegas. En proces til opgradering af råolie-residuum ved hjælp af visbreaking med hydrogen-fortyndingsdonor anvender forkoksning af en højerekogende fraktion af visbreaker-udløbet, hvori hydrogen-donoren også sendes til fødningen af forkoksningsanlægget enten gennem overskudsfødning til visbreakeren eller ved at blande en del med fødningen til forkoksningsanslægget. Ved forholdsmæssig styring af mængden af hydrogen-donor i visbreakeren og fødningen til forkoksningsanlægget kontrolleres mængden af produceret koks.

 

Flere af processerne i forkoksningsanlægget kræver en nøjagtig ventilstyring, f.eks. fødeventilen, der føder bundproduktet fra vakuum-tårnet til fraktioneringskolonnen i forkoksningsanlægget. Det kræver lange strømningspassager grundet potentielle småpartikler og skal være i stand til at klare høje temperaturer. Udsving i styringen kan forårsage forstyrrelser i fødningen til forkoksningsanlæggets opvarmer og også denne opvarmers brændstofsmæssige krav.

 


Dette er en egensikker sikkerhedsapplikation, hvor ventilen styres af en PR 9107B HART transparent driver, der er forbundet til en analog udgang i kontrolsystemet. Denne løsning giver høj isolation og ultrahurtig responstid.

 

 

Applikation:

 

 

> Brug for mere information? Du er altid meget velkommen til at kontakte os.

 

Er disse oplysninger nyttige?

 

Bedøm os

(12 stemmer)