Kemisk blødgøringssystem

 
Niveaumåling

 

 

Spildevandet behandles med kemikalier for at forbedre afløbsvandets kvalitet og sikre optimale betingelser for de vandrensende bakterier. Da mange af disse kemikalier er skrappe, er det meget vigtigt at dosere dem korrekt, og derfor anvendes der doseringsstationer til at kontrollere kemikalieflowet i indløbsvandet.

 

Der foretages niveaumålinger ved hjælp af en 2-tråds tryktransmitter med membranforsegling. Der foretages temperaturmålinger ved hjælp af en række temperatursensorer, som er koblet til PR 5337D 2-tråds transmittere med HART-protokol. Disse transmittere muliggør temperatursensormålinger i farlige områder. Signalerne fra både tryktransmitteren og temperaturtransmitterne sendes til sikkertområde ved hjælp af en PR 9106B HART transparent signal repeater

 

Applikation:

 

 

> Brug for mere information? Kontakt os.

 

Er disse oplysninger nyttige?

 

Bedøm os

(18 stemmer)