Indløbslinje

 
Flowmåling

 

 

Indløbsrørene leder vandet fra kloakken og ind i spildevandsanlægget. Et permanent flowmålingssystem, som giver et estimeret maksimum, minimum og gennemsnitligt flowområde, er et lovkrav.

 

Der er installeret elektromagnetiske flowmålere, som kan foretage en fuldstændig måling af rørflowet. Flowmålerne er forbundet direkte med en PR 4116 universaltransmitter med en tilsluttet PR 4510 display-/programmeringsfront.

 

PR 4116 giver en præcis overførsel af signalet til kontrolsystemet, og PR 4510 giver mulighed for en 100 % digital proceskalibrering, der overflødiggør nulstilling og kalibreringspotentiometre, og giver dermed en reel angivelse af procesværdierne.

 

 

Applikation:

 

 

> Brug for mere information? Kontakt os.

 

Er disse oplysninger nyttige?

 

Bedøm os

(30 stemmer)