Inflödeslinje

 
Flödesmätning

 

 

Inflödesrören kommer in i avloppsreningsanläggningen från avloppsnätet. Myndigheterna kräver ett heltidssystem för flödesmätning som ger en uppskattning av det högsta, minsta och genomsnittliga flödet.

 

Elektromagnetiska flödesmätare installeras för fullständig mätning av flödet i rören. Flödesmätarna ansluts direkt till universaltransmittern PR 4116 med display/programmeringsfronten PR 4510 monterad.

 

PR 4116 ger en exakt överföring av signalen till styrsystemet. PR 4510 ger en 100% digital processkalibrering som eliminerar noll och överbryggar kalibreringsrör, och ger även en indikation på faktiska processvärden.

 

 

Tillämpning:

 

 

Behöver du mer information? Välkomme att kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(30 röster)