Höyrystin

 
Virtaus- ja painemittaukset

 

 

Höyrystimellä tuotetaan ammoniakkihöyryä selektiivisen katalyyttipelkistimen (SCR) reaktoreille, säätelemään typen oksidien (NOx) päästöjä. Tarkat virtaus- ja painemittaukset 2-johdintyyppisillä lähettimillä höyrystinsäiliössä ovat tarpeen oikean NOx-pelkistyksen varmistamiseksi. Samanaikaisesti virtaus- ja paineviestit on kahdennettava piirturimuistiin katalyyttiprosessin dokumentoimiseksi.

 

Erinomainen ratkaisu näihin vaatimuksiin ovat 2 kpl PR 3109 -erotinta/jakajaa. Ensimmäinen 3109 syöttää painelähettimen, toinen 3109 syöttää virtauslähettimen. Kumpikin 3109 lähettää kaksi lähtöviestiä: 0...10 VDC viestin logiikalle ja 4...20 mA viestin piirturimuistiin. Galvaaninen erotus, erittäin tarkka viestin kahdennus ja robusti EMC-immuniteetti saadaan kaikki aikaan 3109-laitteella.

 

 

Sovellus:

 

 

Tarvitsetko lisätietoja? Ota yhteyttä.