Evaporator

 
Flödes- och tryckmätning

 

 

En evaporator används för att leverera ammoniakånga till SCR-reaktorer (Selective Catalytic Reduction) för att reglera kväveoxidutsläppen (NOx). Exakta mätningar av flöde och tryck med 2-trådiga transmittrar i evaporatortanken är nödvändiga för att få en exakt NOx-reduktion. Samtidigt måste flödes- och trycksignalerna replikeras till en diagramskrivare för att dokumentera den katalytiska processen.

 

En utmärkt lösning är 2 st. PR 3109 isolerad omvandlare / splitter. Den första 3109 driver trycktransmittern och den andra 3109 driver flödestransmittern. Varje 3109 ger två utsignaler: En 0–10 VDC-signal till PLC och en 4–20 mA-signal till diagramskrivaren. Med 3109 får du galvanisk isolation, mycket exakt signalduplicering och robust EMC-immunitet.

 

 

Tillämpning:

 

 

Behöver du mer information? Välkommen att kontakta oss.