Flyveaske

 
Måling af kulstofindhold

 

 

Ved forbrænding af kul produceres der flyveaske, som normalt udledes til atmosfæren med røggasserne. Flyveasken fanges af en elektrostatisk separator (ESP) og samles på bunden af separatoren, hvorefter den fjernes. Måling af kulstofindholdet i flyveaske er en vigtig indikator for forbrændingsprocessens effektivitet og gør det muligt at optimere forbrændingshastigheden, hvilket øger kedlens effektivitet.

 

Målingerne af kulstofindholdet sker ved hjælp af en mikrobølgetransmitter og ‑modtager. Transmitteren har tre 4...20 mA-udgangssignaler, som repræsenterer kulstoftætheden, asketætheden og procentdelen af kulstof i asken. Alle signaler skal konverteres til en frekvenssignal til et digitalt PLC-indgangskort, eftersom der ikke er flere analoge indgangskanaler tilgængelige.

 

Løsningen til denne applikation er 3 stk. af PR 4222 universal I/f-konverteren med en tilsluttet PR 4510 display-/programmeringsfront. 4222 konverterer 4...20 mA-signalerne til et meget nøjagtig frekvenssignal til PLC'en.

 

 

Applikation:

 

 

> Brug for mere information? Du er altid meget velkommen til at kontakte os.