Flygaska

 
Mätning av kolinnehåll

 

 

Flygaska produceras vid förbränning av kol och kommer vanligtvis ut i atmosfären tillsammans med rökgaserna. Flygaskan fångas in av ett elektrostatiskt filter (ESP) och leds till botten av filtret, där askan avlägsnas. Genom att mäta kolinnehållet i flygaskan kan man visa hur effektiv förbränningen är, optimera förbränningshastigheten och på så sätt öka pannans effektivitet.

 

Kolinnehållet mäts med en mikrovågssändare och mottagare. Sändaren ger tre utdatasignaler på 4–20 mA för koldensitet, askans densitet och procentandelen kol i askan. Alla signaler måste konverteras till en frekvensutgång för digitalt PLC-indatakort eftersom inga fler analoga ingångskanaler finns tillgängliga.

 

Lösningen för den här applikationen är tre stycken universella I/f-omvandlaren PR 4222 med display/programmeringsfronten PR 4510 monterad. 4222-omvandlaren omvandlar 4–20 mA-signalerna till mycket exakta frekvensindata till PLC:n.

 

 

Tillämpning:

 

 

Behöver du mer information? Välkommen att kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(24 röster)