Grundlæggende viden om NAMUR-følere

 

Vi ser nærmere på NAMUR-følere, giver indsigt i deres funktionalitet og fremhæver deres vigtige roller på tværs af forskellige industrisektorer. Opdag den underliggende teknologi bag NAMUR-følere og deres store betydning i forskellige brancher.

Hvad er en NAMUR-føler?

NAMUR står for "Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der chemischen Industrie", som kan oversættes til "Brugersammenslutning inden for automatiseringsteknologi i procesindustrien".

NAMUR blev oprindeligt grundlagt for at repræsentere brugere af teknologi inden for kemisk, farmaceutisk og petrokemisk industri. Deres oprindelige fokus var at fastlægge standarder for, hvordan forskellige enheder forbindes og arbejder sammen, f.eks. 4-20 mA-teknologi og nærhedskontakter.

Det gjorde de ved inden for fire forskellige områder at nedsætte arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger og retningslinjer for at forbedre teknologiudvikling og -integration.

NAMUR – Brugersammenslutning inden for automationsteknologi i procesindustrien


Hvad er NAMUR-anbefalinger?

NAMUR-anbefalinger spiller en afgørende rolle i NAMUR-gruppens aktiviteter. Disse anbefalinger, der er identificeret med betegnelsen "NE", har til formål at definere udstyrskrav og sikre, at de er skræddersyet specifikt til anvendelser og formål.

Desuden har NAMUR-anbefalinger ofte indflydelse på internationale standarder på området. De indeholder typisk strengere testkriterier i forhold til grundlæggende standarder, hvilket får producenterne til at betragte overholdelse af disse anbefalinger som et benchmark for ydeevne.


Hvordan fungerer en NAMUR-føler?

En NAMUR-nærhedsfølers funktion er ganske interessant. Den detekterer en metalgenstand (et "mål") i sin nærhed ved ændringer i impedansen.

Disse følere får strøm fra en nominel 8,2 VDC-forsyning, der kommer fra en impulsisolator. De fungerer som 2-trådsenheder og skelner mellem en genstands tilstedeværelse og fravær ved at skifte mellem to karakteristiske strømniveauer i overensstemmelse med EN 60947-5-6-standarden.


Sådan fungerer det: 

Når føleren detekterer en metalgenstand eller et mål, øges dens impedans, og den elektriske strøm, der forløber gennem den, falder til mindre end 1,2 mA. Når målgenstanden imidlertid bevæger sig væk, og føleren ikke længere registrerer den, falder impedansen, og strømmen stiger til mere end 2,1 mA.

Nedenfor ses et diagram, der illustrerer dette princip:

 

Forestil dig det som en slags elektrisk dans! Disse ændringer i strømniveauerne opfanges derefter af impulsisolatoren og konverteres til et tydeligt signal, der kan bruges sammen med andet nedstrøms udstyr.


Hvor bruges NAMUR-følere?

NAMUR-følere er afgørende for præcis overvågning og kontrol i forskellige industrielle anvendelser.

De praktiske anvendelser af NAMUR-nærhedsfølere er mangeartede og omfatter detektering af tilstedeværelse, positionering, tælling, hastighedsdetektering og afstandsmåling.


4 eksempler på anvendelse af NAMUR-følere i forskellige brancher: 

 1. Fabriksautomatisering
  NAMUR-følere anvendes i produktionsanlæg til overvågning af hastighed og positionering i forbindelse med produktoverførsel og til at sikre, at komponenter som transportbånd samt løfte- og fremføringssystemer fungerer med den ønskede hastighed og gentagelsesnøjagtighed.

 2. Olie og gas
  I farlige miljøer kan NAMUR-følere bruges til at overvåge hastigheden på roterende udstyr som pumper og turbiner samt til positionering af ventiler, aktuatorer og spjæld, hvilket øger sikkerheden og driftseffektiviteten.

 3. Spildevandsrensning
  NAMUR-følere spiller en afgørende rolle i spildevandsrensningsanlæg ved måling af hastigheden på udstyr som blandere, pumper og omrørere for at optimere rensningsprocessen.

 4. Lægemidler
  NAMUR-følere hjælper med at kontrollere hastigheden i forskellige farmaceutiske produktionsprocesser, hvilket sikrer præcise og ensartede resultater i produktionen af medikamenter og vacciner.

Disse eksempler viser NAMUR-følerenes alsidighed og betydning i forskellige industrielle anvendelser.


Specialiseret i integration af NAMUR-følere!

Vores enheder, herunder impulsisolatorer som 5202B, 9202A, 9202B og frekvenskonvertere som 3225, 4225, 5223A, 5223B, 5225A og 5725, er designet til problemfri integration med NAMUR-følere. De er kompatible med NAMUR-følere eller NAMUR-kompatible encodere, og du har mulighed for at vælge mellem relæ- og NPN-udgange baseret på din specifikke anvendelses behov.


Udforsk andre artikler

•    Grundlæggende om 4...20 mA strømloops
•    Tilbage til PR viden