Grundläggande kunskap om NAMUR-givare

 

Vi tar en närmare titt på NAMUR-givare, ger insikt om deras funktionalitet och belyser deras viktiga roller inom olika branschsektorer. Upptäck den underliggande tekniken bakom NAMUR-givare och deras betydelse inom olika branscher.

Vad är en NAMUR-givare?

NAMUR står för ”Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der chemischen Industrie,” vilket betyder ”Användarorganisation för automationsteknik inom processindustrier".

NAMUR grundades ursprungligen för att representera användarna av teknik inom kemi-, läkemedels- och petrokemiska industrin. Det inledande arbetet fokuserade på att standardisera hur olika enheter ansluts och fungerar tillsammans, t.ex. 4–20 mA teknik och närhetsbrytare.

De gjorde detta genom att bilda arbetsgrupper inom fyra olika områden för att ta fram rekommendationer och riktlinjer för att förbättra teknikutveckling och integration.

NAMUR – internationell användarorganisation för automationsteknik i processindustrier


Vad är NAMUR:s rekommendationer?

NAMUR:s rekommendationer spelar en avgörande roll inom NAMUR-gruppens verksamhet. NAMUR-rekommendationerna har en ”NE” -beteckning och används för att definiera utrustningskrav och säkerställa att de är specifikt anpassade för applikationer och ändamål.

Dessutom påverkar NAMUR:s rekommendationer ofta internationella standarder inom området. De har vanligtvis mer rigorösa testkriterier jämfört med grundläggande standarder, vilket leder till att tillverkare ser överensstämmelse med dessa rekommendationer som ett riktmärke för prestanda.


Hur fungerar en NAMUR-givare?

Funktionen hos en NAMUR närhetsgivare är fascinerande. Den detekterar ett metallföremål eller en måltavla i dess närhet genom impedansförändringar.

Givarna drivs med en nominell matningsspänning på 8,2 V DC från en pulsisolator eller frekvensomvandlare. De fungerar som 2-trådsenheter och skiljer mellan närvaro och frånvaro av ett objekt genom att växla mellan två distinkta strömnivåer, i enlighet med standarden EN 60947-5-6.


Så här fungerar det: 

När givaren detekterar ett metallföremål ökar dess impedans och den elektriska strömmen som flödar genom givaren sjunker till mindre än 1,2 mA. Men när föremålet rör sig bort och givaren inte längre känner av det sjunker impedansen och strömmen ökar till mer än 2,1 mA.


Nedan visas ett diagram som illustrerar denna princip:


Föreställ dig det som en slags elektrisk dans! Dessa förändringar i strömnivåerna fångas sedan upp av t.ex. pulsisolatorn och omvandlas till en tydlig signal som kan användas med annan utrustning nedströms.


Var används NAMUR-givare?

NAMUR-givare är nödvändiga för exakt övervakning och styrning inom olika industriella tillämpningar.

De praktiska tillämpningarna för NAMUR-närhetsgivare är många och omfattar närvarodetektering, positionering, räkning, hastighetsdetektering och avståndsmätning.


4 exempel på användningen av NAMUR-givare inom olika branscher: 

 1. Fabriksautomation
  NAMUR-givare används vid tillverkningsanläggningar för att övervaka hastighet och positionering vid produktöverföring och för att säkerställa att komponenter som transportband, lyft- och matningssystem arbetar med önskad hastighet och repeterbarhet.

 2. Olja och gas
  I farliga miljöer kan NAMUR-givare användas för att övervaka hastigheten hos roterande utrustning såsom pumpar och turbiner samt för positionering av ventiler, ställdon och spjäll, vilket förbättrar säkerheten och effektiviteten inom verksamheten.

 3. Avloppsrening
  NAMUR-givare spelar en viktig roll i avloppsreningsverk genom att mäta hastigheten på utrustning som blandare, pumpar och omrörare för att optimera reningsprocessen.

 4. Läkemedelsbranschen
  NAMUR-givare hjälper till att kontrollera hastigheten i olika läkemedelsproduktionsprocesser, vilket säkerställer exakta och konsekventa resultat i produktionen av läkemedel och vacciner.


Dessa exempel visar hur mångsidiga och viktiga NAMUR-givarna är inom olika industriella tillämpningar.


Specialiserade på integration av NAMUR-givare!

Våra enheter, inklusive pulsisolator som 5202B, 9202A, 9202B och frekvensomvandlare som 3225, 4225, 5223A, 5223B, 5225A, 5725, är konstruerade för sömlös integration med NAMUR-givare. De är kompatibla med NAMUR-givare eller NAMUR-kompatibla pulsgivare, och du kan välja mellan relä- eller NPN-utgångar baserat på dina specifika applikationsbehov.


Utforska andra artiklar