Hvad er en NAMUR-føler

Vi ser nærmere på NAMUR-følere, giver indsigt i deres funktionalitet og fremhæver deres vigtige roller på tværs af forskellige industrisektorer. Opdag den underliggende teknologi bag NAMUR-følere og deres store betydning i fors...

 
 

Grundlæggende om 4…20 mA strømloops

4…20 mA strøm anvendes generelt for tilslutning af processignaler til en kontroller i industrielle applikationer. Sommetider benyttes et analogt spændingssignal eller digital kommunikation, men der er mange fordele ved at anven...

 
 

Grundlæggende om RTD-temperaturfølere

En RTD-temperaturføler er en almindelig enhed til temperaturmålinger inden for en lang række industrielle applikationer. I denne artikel kigger vi på de mest almindelige typer, hvordan de fungerer, samt fordele og ulemper.

 
 

Forskellen på en Zener-barriere og en egensikker isolator

De kaldes ofte ATEX-barrierer, egensikre barrierer eller I.S.-barrierer, og både Zener-barrierer og egensikre galvaniske isolatorer begrænser energien til Ex-området. Der er imidlertid karakteristiske forskelle i designet af de...

 
 

Sådan foregår signalbehandling inden for industriel automation

Inden for industriel proceskontrol og fabriksautomation spiller signalbehandlingsenheder en afgørende rolle for at sikre en nøjagtig transmission af procesværdier. Disse enheder sikrer også, at det genererede signal er kompatib...

 
 

Splitning af analoge signaler – Sådan får man 2 udgangssignaler ud af 1 indgangssignal

Muligheden for at splitte et analogt signal er en meget efterspurgt funktion. Signalsplitning en meget almindelig applikation, uanset om der blot skal tilføjes en lokal indikator, eller det supplerende signal skal bruges som in...

 
 

8 tips og råd til hvordan du kan reducere virkningerne af EMI - også kaldet støj - på jeres instrumenters signaler

Elektromagnetisk interferens (EMI) forekommer sædvanligvis i industrimiljøer og kan påvirke procesinstrumenters målesignaler. Her er en række tips og gode råd, som kan medvirke til at give nøjagtige målinger i miljøer med høje...

 
 

Hvad er frekvens til strøm-konvertere, og hvad bruges de til?

Frekvens til strøm-konvertere bruges i styresystemer til at omdanne en impuls eller en frekvens til et tilsvarende strømsignal.

 
 

Hvad er egensikkerhed?

Iht. IEC 60079-11 er et egensikkert kredsløb et kredsløb, der under normal drift og under specifikke fejlbetingelser ikke generer en gnist eller har tilstrækkelig termisk energi til at forårsage antændelse af en eksplosionsfarl...

 
 

Fordele ved at konvertere RTD- og termoelementsignaler til en 4…20 mA strøm

Termoelement- og RTD-følere bruges i vid udstrækning til måling af temperatur i industrielle processer. I tilfælde hvor disse følere er forbundet direkte med PLC'en, kan målenøjagtigheden være dårligere end forventet. Den mangl...

 
 

Præcis gengivelse af procesvariabler

Præcis gengivelse af procesvariabler er vigtig af flere årsager. Proces- og automationssikkerhed, udbytter, kvalitet og effektivitet er alle faktorer, der påvirkes af den målte værdis nøjagtighed.

 
 

Functional Safety produktsortiment

Korrekt specifikation af udstyr er nødvendig for at opnå og opretholde funktionssikkerheden.

 
 

SIL del 1: Tilfældig hardwareintegritet

Opnåelse af SIL kræver, at en sikkerhedsfunktions design lever op til tre specifikke kriterier, som er skitseret i standarden. Dette afsnit omhandler nummer 1 – Tilfældig hardwareintegritet.

 
 

SIL del 2: Arkitekturbegrænsninger

Opnåelse af SIL kræver, at en sikkerhedsfunktions design lever op til tre specifikke kriterier, som er skitseret i standarden. Dette afsnit omhandler nummer 2 – Arkitekturbegrænsninger.

 
 

SIL del 3: Systempotentiale

Opnåelse af SIL kræver, at en sikkerhedsfunktions design lever op til tre specifikke kriterier, som er skitseret i standarden. Dette afsnit omhandler nummer 3 – Systempotentiale.

 
 

Temperaturfølere

Præcis temperaturmåling og kontrol af temperatur er nødvendig af flere årsager som f.eks. hensyn til sikkerhed, materialestabilitet, udbytteoptimering og kvalitet; temperatur er faktisk den oftest målte værdi på tværs af alle f...

 
 

Linearisering af temperaturmålinger

Temperatur er den hyppigst målte værdi inden for processtyring. I en lang række industrier fra kemiproduktion på stor skala til små laboratorier er en nøjagtig temperaturmåling en vigtig faktor med henblik på at sikre en høj og...

 
 

RTD-beregner

Modstandsberegner til platin-RTD'er i overensstemmelse med IEC 60751

 
 

Isolerede barrierer sammenlignet med Zener-barrierer

Isolerede barrierer har flere fordele i forhold til Zener-barrierer:

 
 

7 overvejelser ved valg af en multifunktionel transmitter...

Vi har samlet en liste med ting, du bør overveje, hvis du ønsker en multifunktionel løsning. Når du udskifter enkeltfunktions-transmittere med multifunktionelle transmittere, kan du øge systemfleksibiliteten, mindske dit reserv...

 
 

Nøjagtighedsangivelse

Den samlede nøjagtighed i en procesmåling bliver aldrig bedre end det svageste led i kæden. Det er derfor vigtigt at vurdere alle relevante aspekter vedrørende nøjagtighed, inden man vælger signalforstærker.

 
 

Valg af udstyr til eksplosionsfarlige atmosfærer

Mange industrielle processer er af en karakter, der betyder, at eksplosionsfarlige gasser, dampe eller støvholdige atmosfærer er til stede. Uanset om dette er i form af biprodukter fra processen eller en iboende fare i selve pr...

 
 

Forklaring af forskelle på ATEX og IECEx

Når antændelig gas, dampe eller brændbart støv blandes med luft i de rette forhold, opstår der en eksplosionsfarlig atmosfære. Hvis der tilføjes en antændelseskilde, kan der ske en eksplosion.

 
 

Mange områder i procesindustrien klassificeres som farlige zone områder. Elektrisk udstyr som f.eks. signalbehandlingsenheder i disse zoner kan have indbygget sikkerhed via f.eks. egensikker barriereløsning, men der er flere as...