Forklaring af forskelle på ATEX og IECEx

26 november 2021
Når antændelig gas, dampe eller brændbart støv blandes med luft i de rette forhold, opstår der en eksplosionsfarlig atmosfære. Hvis der tilføjes en antændelseskilde, kan der ske en eksplosion.

 
 

Hvad er frekvens til strøm-konvertere, og hvad bruges de til?

11 oktober 2021
Frekvens til strøm-konvertere bruges i styresystemer til at omdanne en impuls eller en frekvens til et tilsvarende strømsignal.

 
 

Forskellen på en Zener-barriere og en egensikker isolator

08 juli 2021
De kaldes ofte ATEX-barrierer, egensikre barrierer eller I.S.-barrierer, og både Zener-barrierer og egensikre galvaniske isolatorer begrænser energien til Ex-området. Der er imidlertid karakteristiske forskelle i designet af de...

 
 

Hvad er egensikkerhed?

07 juli 2021
Iht. IEC 60079-11 er et egensikkert kredsløb et kredsløb, der under normal drift og under specifikke fejlbetingelser ikke generer en gnist eller har tilstrækkelig termisk energi til at forårsage antændelse af en eksplosionsfarl...

 
 

Valg af udstyr til eksplosionsfarlige atmosfærer

06 juli 2021
Mange industrielle processer er af en karakter, der betyder, at eksplosionsfarlige gasser, dampe eller støvholdige atmosfærer er til stede. Uanset om dette er i form af biprodukter fra processen eller en iboende fare i selve pr...

 
 

Splitning af analoge signaler – Sådan får man 2 udgangssignaler ud af 1 indgangssignal

11 januar 2021
Muligheden for at splitte et analogt signal er en meget efterspurgt funktion. Signalsplitning en meget almindelig applikation, uanset om der blot skal tilføjes en lokal indikator, eller det supplerende signal skal bruges som in...

 
 

Functional Safety produktsortiment

06 november 2020
Korrekt specifikation af udstyr er nødvendig for at opnå og opretholde funktionssikkerheden.

 
 

SIL del 1: Tilfældig hardwareintegritet

06 november 2020
Opnåelse af SIL kræver, at en sikkerhedsfunktions design lever op til tre specifikke kriterier, som er skitseret i standarden. Dette afsnit omhandler nummer 1 – Tilfældig hardwareintegritet.

 
 

SIL del 2: Arkitekturbegrænsninger

06 november 2020
Opnåelse af SIL kræver, at en sikkerhedsfunktions design lever op til tre specifikke kriterier, som er skitseret i standarden. Dette afsnit omhandler nummer 2 – Arkitekturbegrænsninger.

 
 

SIL del 3: Systempotentiale

06 november 2020
Opnåelse af SIL kræver, at en sikkerhedsfunktions design lever op til tre specifikke kriterier, som er skitseret i standarden. Dette afsnit omhandler nummer 3 – Systempotentiale.

 
 

Præcis gengivelse af procesvariabler

02 oktober 2020
Præcis gengivelse af procesvariabler er vigtig af flere årsager. Proces- og automationssikkerhed, udbytter, kvalitet og effektivitet er alle faktorer, der påvirkes af den målte værdis nøjagtighed.

 
 

Logpunktberegner

09 marts 2020
Med den indbyggede hukommelse på 100 MB kan 4512 logge flere end 2,75 millioner og op til 5,50 millioner datapunkter afhængigt af den specifikke enhed.

 
 

Temperaturfølere

21 januar 2020
Præcis temperaturmåling og kontrol af temperatur er nødvendig af flere årsager som f.eks. hensyn til sikkerhed, materialestabilitet, udbytteoptimering og kvalitet; temperatur er faktisk den oftest målte værdi på tværs af alle f...

 
 

RTD-beregner

04 februar 2019
Modstandsberegner til platin-RTD'er i overensstemmelse med IEC 60751

 
 

Grundlæggende om RTD-temperaturfølere

25 januar 2019
En RTD-temperaturføler er en almindelig enhed til temperaturmålinger inden for en lang række industrielle applikationer. I denne artikel kigger vi på de mest almindelige typer, hvordan de fungerer, samt fordele og ulemper.

 
 

Grundlæggende om 4…20 mA strømloops

23 maj 2018
4…20 mA strøm anvendes generelt for tilslutning af processignaler til en kontroller i industrielle applikationer. Sommetider benyttes et analogt spændingssignal eller digital kommunikation, men der er mange fordele ved at anven...

 
 

Linearisering af temperaturmålinger

15 marts 2017
Temperatur er den hyppigst målte værdi inden for processtyring. I en lang række industrier fra kemiproduktion på stor skala til små laboratorier er en nøjagtig temperaturmåling en vigtig faktor med henblik på at sikre en høj og...

 
 

Isolerede barrierer sammenlignet med Zener-barrierer

17 februar 2017
Isolerede barrierer har flere fordele i forhold til Zener-barrierer:

 
 

Fordele ved at konvertere RTD- og termoelementsignaler til en 4…20 mA strøm

01 januar 2017
Termoelement- og RTD-følere bruges i vid udstrækning til måling af temperatur i industrielle processer. I tilfælde hvor disse følere er forbundet direkte med PLC'en, kan målenøjagtigheden være dårligere end forventet. Den mangl...

 
 

7 overvejelser ved valg af en multifunktionel transmitter...

28 maj 2015
Vi har samlet en liste med ting, du bør overveje, hvis du ønsker en multifunktionel løsning. Når du udskifter enkeltfunktions-transmittere med multifunktionelle transmittere, kan du øge systemfleksibiliteten, mindske dit reserv...

 
 

8 tips og råd til hvordan du kan reducere virkningerne af EMI - også kaldet støj - på jeres instrumenters signaler

09 marts 2015
Elektromagnetisk interferens (EMI) forekommer sædvanligvis i industrimiljøer og kan påvirke procesinstrumenters målesignaler. Her er en række tips og gode råd, som kan medvirke til at give nøjagtige målinger i miljøer med høje...

 
 

Nøjagtighedsangivelse

Den samlede nøjagtighed i en procesmåling bliver aldrig bedre end det svageste led i kæden. Det er derfor vigtigt at vurdere alle relevante aspekter vedrørende nøjagtighed, inden man vælger signalforstærker.