Perustietoja NAMUR antureista

 

Tutustumme tässä artikkelissa tarkemmin NAMUR-antureihin, annamme tietoa niiden toimivuudesta ja korostamme niiden merkittävää roolia eri teollisuudenaloilla. Tutustu NAMUR-antureiden taustalla olevaan tekniikkaan ja niiden merkitykseen eri toimialoilla.

 

Mikä on NAMUR anturi

NAMUR stands for 'Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der chemischen Industrie,' which translates to 'User Association of Automation Technology in Process Industries'.

NAMUR luotiin alun perin edustamaan kemian-, lääke- ja petrokemianteollisuuden teknologian käyttäjiä. Aluksi he keskittyivät asettamaan standardeja sille, miten eri laitteet kytkeytyvät ja toimivat yhdessä, kuten 4–20 mA:n tekniikka ja läheisyyskytkimet.
He tekivät tämän muodostamalla työryhmiä neljällä eri alalla laatimaan suosituksia ja suuntaviivoja teknologian kehittämisen ja integroinnin parantamiseksi.

Tutustu NAMURin viralliseen verkkosivustoon.


Mitkä ovat NAMUR-suositukset?

NAMURin suosituksilla on ratkaiseva rooli NAMUR-ryhmän toiminnassa. Näiden NE-nimityksellä yksilöityjen suositusten tarkoituksena on määritellä laitevaatimukset ja varmistaa, että ne on räätälöity erityisesti näihin sovelluksiin ja tarkoituksiin.

Lisäksi NAMURin suositukset vaikuttavat usein alan kansainvälisiin standardeihin. Niissä on yleensä perusstandardeihin verrattuna tiukemmat testauskriteerit, minkä vuoksi valmistajat pitävät näiden suositusten noudattamista suorituskyvyn mittapuuna.


Kuinka NAMUR-anturi toimii?

NAMUR-läheisyysanturin toiminta on kiehtovaa. Se havaitsee anturin läheisyydessä olevan metalliesineen tai kohteen impedanssin muutosten avulla.

Nämä anturit saavat virtansa nimellisestä 8,2 VDC:n syötöstä, joka saadaan kytkinvahvistimesta. Ne toimivat 2-johdinlaitteina ja erottavat kohteen läsnäolon ja puuttumisen vaihtamalla kahden erilaisen virtatason välillä EN 60947-5-6 -standardin mukaisesti.


Näin anturi toimii:

Kun anturi havaitsee metalliesineen tai kohteen, sen impedanssi kasvaa ja sen läpi virtaava sähkövirta laskee alle 1,2 mA: iin. Kuitenkin, kun kohdeobjekti siirtyy pois ja anturi ei enää tunnista sitä, impedanssi laskee ja virta nousee yli 2,1 mA: iin.

Alla on kaavio, joka havainnollistaa tätä periaatetta:
 


Kuvittele se eräänlaisena sähkötanssina! Kytkinvahvistin poimii nämä virtatasojen muutokset ja muuntaa ne selkeäksi signaaliksi, jota voidaan käyttää muiden laitteiden kanssa.
 

Missä NAMUR-antureita käytetään?

NAMUR-anturit ovat välttämättömiä tarkassa valvonnassa ja ohjauksessa erilaisissa teollisissa sovelluksissa.

NAMUR-läheisyysantureiden käytännön sovellukset ovat monipuolisia ja sisältävät läsnäolon havaitsemisen, paikannuksen, laskennan, nopeuden mittaamisen ja etäisyyden mittauksen.


4 Esimerkkiä NAMUR-antureiden käytöstä eri toimialoilla:

 1. Teollisuus automaatio
  NAMUR-antureita käytetään tuotantolaitoksissa valvomaan tuotteen siirron nopeutta ja sijaintia sekä varmistamaan, että komponentit, kuten kuljetinhihnat, nosto- ja syöttöjärjestelmät, toimivat halutulla nopeudella ja toistettavuudella.

 2. Öljy- ja kaasu teollisuus
  Vaarallisissa ympäristöissä NAMUR-antureita voidaan käyttää pyörivien laitteiden, kuten pumppujen ja turbiinien, nopeuden valvontaan sekä venttiilien, toimilaitteiden ja peltien sijoittamiseen, mikä parantaa turvallisuutta ja toiminnan tehokkuutta.

 3. Jäteveden puhdistamot
  NAMUR-antureilla on kriittinen rooli jätevedenpuhdistamoissa, sillä ne mittaavat laitteiden, kuten sekoittimien ja pumppujen nopeutta, käsittelyprosessin optimoimiseksi.

 4. Lääketeollisuus
  NAMUR-anturit auttavat hallitsemaan erilaisten lääkkeiden tuotantoprosessien nopeutta ja varmistamaan tarkat ja johdonmukaiset tulokset lääkkeiden ja rokotteiden tuotannossa.


Nämä esimerkit osoittavat NAMUR-antureiden monipuolisuuden ja merkityksen erilaisissa teollisissa sovelluksissa.


Erikoistuminen NAMUR-anturien integrointiin!

Laitteemme, mukaan lukien kytkinvahvistimet, kuten 5202B, 9202A, 9202B, ja taajuusmuuttajat, kuten 3225, 4225, 5223A, 5223B, 5225A, 5725 on suunniteltu saumattomaan integrointiin NAMUR-antureiden kanssa. Ne tarjoavat yhteensopivuuden NAMUR-antureiden tai NAMUR-yhteensopivien pulssiantureiden kanssa, ja niissä on mahdollisuus valita rele- tai NPN-lähtöjen välillä sovellustarpeiden mukaan.

 

Tutustu muihin artikkeleihimme