Produkt spotlight: PR electronics 9106B HART-transparent repeater

 
Introduktion til HART og PR 9106B, og hvad den kan gøre for dig.

 

a) Hvad er "HART"? 

  • HART-protokollen er en digital lavhastigheds-kommunikationsmetode, som er overlejret i et 4…20 mA strømsignal. Da der hyppigt benyttes 4…20 mA loops i industrien, er HART-protokollen nem at implementere, nem at bruge og relativt nem at udføre fejlsøgning på. 4…20 mA enheder, der kommunikerer via HART, anvendes inden for mange industrier, herunder den kemiske og den petrokemiske industri.

 

b) Hvad betyder "HART-transparent"?

  • 9106B HART-transparent repeater kan på sikker vis forsyne og måle på standardtransmittere samt HART- transmittere, som befinder sig i zone 0 / Division 1 område. 9106B er HART-transparent, hvilket betyder at digitale signaler mellem en HART-felttransmitter, monteret i klassificeret område, og en HART-master, der befinder sig i det sikre område, uden problemer vil passere gennem PR 9106B-enheden.

 

c) Hvorfor bruge PR 9106B?

  • Ved tilslutning til en godkendt felttransmitter kan PR 9106B levere en "egensikker" måling af transmitterens 4…20 mA signal og HART-protokol. Det betyder, at en HART-master, der befinder sig i det sikre område, nu på sikker vis kan måle på felttransmitteren uden risiko for eksplosion det klassificerede område. PR 9106B er en barriere, der gør det muligt for standardenheder – f.eks. en HART-master – på sikker vis at måle på felttransmittere, der befinder sig i et klassificeret område.

 

d) Kan PR 9106B anvendes sammen med en standardtransmitter, som blot har en strømudgang (dvs. ikke-HART)?

  • Ja, PR 9106B kan bruges med HART eller standardtransmittere (dvs. ikke-HART) med 4...20 mA strømudgang.

 

e) Kan en 2-kanals PR 9106B måle på én felttransmitter og udsende to isolerede HART-transparente 4…20 mA-signaler?

  • Ja.

 

f) Kan PR 9106B måle aktive eller passive strømsignaler?

  • Ja.

 

g) Kan PR 9106B give aktive eller passive strømsignaler på udgangen?

  • Ja.

 

h) Hvad er forskellen på aktive og passive strømsignaler?

  • Der skal være en spændingskilde til stede, for at der kan gå en strøm. I en enhed, der genererer et "aktivt" strømsignal, er der en separat spændingsforsyning til selve enheden. En enhed, der genererer et "passivt" strømsignal, har ikke en separat spændingsforsyning. Det betyder, at der ikke går en strøm, før end der sluttes en ekstern spændingsforsyning til enhedens + signalledning. Visse enheder genererer eller kræver et aktivt strømsignal, mens andre enheder genererer eller kræver et passivt strømsignal. PR 9106B-ind- og udgangen fungerer med både aktiv og passiv strøm, hvilket gør den anvendelig sammen med alle 4…20 mA-enheder på markedet.

 

i) Tilslutning af PR 9106B til måling af et aktivt eller passivt indgangssignal.

 

 

j) Tilslutning af PR 9106B til dannelse af et aktivt eller passivt udgangssignal.

 

 

 

Er disse oplysninger nyttige?

 

Bedøm os

(19 stemmer)