Takeback700x458

PR electronics A/S Global Producentansvarserklæring

 

 

Det er PR electronics A/S politik fuldt ud at leve op til de krav om producentansvar, som stilles af de europæiske lande hvori vores produkter sælges. Disse krav gør typisk producenten ansvarlig for at tage gamle udtjente produkter retur, sørge for afhentning og bortskaffelse af disse. Den beskrevne takeback service supplerer PR electronics returproces, som kan bruges af alle kunder, som ønsker at renovere eller opgradere deres udstyr.

 

PR føler et stort ansvar i forhold til beskyttelse af miljøet og vi overholder til fulde kravene til producentansvar og lokal lovgivning. Ud over udfyldelse af de obligatoriske krav til producent registrering forpligter PR sig også til at sørge for genanvendelse af PR moduler på alle europæiske markeder. Selv når PR ikke kan betragtes som juridisk ansvarlig, føler vi til stadighed et stort producentansvar. Dette betyder at PR tilbyder en gratis genanvendelsesservice for PR produkter på alle markeder hvor de sælges. PR kan, hvor gældende lovgivning foreskriver det, tage et rimeligt beløb for at transportere udstyret til det udpegede genanvendelsesanlæg.

 

Instruktioner i hvordan man gør, eventuelle ekstraomkostninger og nødvendig kontaktinformation vil blive givet til alle de kunder, som ønsker at gøre brug af PR electronics genanvendelsesservice.

 

Kontakt os på qa@prelectronics.com for mere information vedr. PR’s genanvendelsesservice.