Måling af procesvariabler for rådnetank

Som en del af spildevandsbehandlingsprocessen separeres slam fra væske i bundfældningsbeholdere, hvorefter det pumpes til en række rådnetanke. Anaerobe bakterier i rådnetanken nedbryder slammet yderligere, hvorved der frigives...

 
 

Måling af spildevandsniveau og grovrist ON/OFF-status i et renseanlæg

I et typisk renseanlæg separerer en mekanisk grovrist ikke-opløseligt materiale som f.eks. affald og klude fra spildevandet. Motoriserede skrabere på hver grovrist fjerner ophobede løsdele fra risten for at opretholde et uhindr...

 
 

Strømmende vand under frysepunktet

I de nordlige egne på den nordlige halvkugle kan temperaturer under nulpunktet være en trussel for det normale vandflow om vinteren. Når det bliver koldt nok, vil vand i nedgravede rør fryse, og derfor er det af største vigtigh...

 
 

Overvågning af temperaturer på elmotorlejer og -viklinger

Store spildevandsbehandlingsanlæg, især i Nordamerika, benytter ofte løftestationer til at transportere spildevand fra kloaksystemet til forarbejdningsanlægget.

 
 

Overvågning af kemikalieflow og tankniveau i en spildevandsbehandlingsproces

Et af de første trin i behandling af spildevand er separation af slammet fra den flydende fraktion. Denne separationsproces fremskyndes ofte ved tilsætning af et kemisk flokkuleringsmiddel som f.eks. aluminiumsulfat til spildev...

 
 

Procesmåling i aggressive miljøer forårsaget af saltvand og salttåger

En af de store udfordringer ved feltinstrumentering inden for offshore- og marinebranchen er typisk det aggressive miljø, de er installeret i.

 
 

Effektivitet på varmeveksler

Varmevekslere er en integreret del af mange industrielle processer, fra kemiske anlæg til vandbehandlingsanlæg. De får processerne til at køre mere effektivt og giver mulighed for en bedre energiudnyttelse til brug i andre dele...

 
 

Typisk applikation for den loop-forsynede strømsløjfe isolator 3186B hentet fra et rensningsanlæg

Brugen af en 4-tråds niveautransmitter til måling af niveauet i magasintanke med rent og renset vand, er en typisk applikation hentet fra et rensningsanlæg. Udfordringen er at få forbundet det aktive målesignal fra niveautransm...