Pipeline Indoors Oil Refining 4511 460X200

10 kysymystä ja vastausta PR 4511 -näyttö-/ohjelmointiyksiköstä

 
Uusiin asennuksiin ja prosessiteollisuuden ammattilaisille, jotka jo käyttävät PR 4000/9000-sarjojen laitteita, tarjoaa 4511 helpon tien digitaalisuuteen. Tässä on esitetty useimmin kysytyt kysymykset 4511-Modbus-näyttö-/ohjelmointiyksiköstä.

 

Kysymys: Mikä on 4511-Modbus-näyttö-/ohjelmointiyksikkö?
Vastaus: 4511-Modbus-näyttö-/ohjelmointiyksikkö on näyttö ja käyttöliittymä, jonka voi asettaa PR 4000- ja 9000-sarjan laitteiden etulevyn päälle.


Asennettuna se tarjoaa paikallis- ja etäpääsyn valvomaan, simuloimaan ja asettelemaan prosessiarvojasi – kohteessa tai etäältä, kaapelilla tai langattomasti.

 

Kysymys: Millaisia liityntävaihtoehtoja on tarjolla?
Vastaus: 4511 tarjoaa kolme tapaa liityntään;

 

  1. näyttää prosessiarvot paikallisnäytöllä,
  2. suora liityntä Modbus RTU -laitteisiin tai
  3. liityntä yleisimpiin kommunikointiprotokolliin yhdyskäytävän kautta.

 

Kysymys: Mitä näytöllä näkyy?
Vastaus: 4511 tarjoaa monitorointi-, simulointi- ja asettelumahdollisuudet. Näytöltä voi lukea prosessiviestin, simuloida lähtöviestiä, nähdä anturivikailmoitukset ja sisäiset laitevikailmoitukset sekä paikallisesti asetella laitetta.


Kysymys: Voinko käyttää sekä analogi- että digitaaliviestejä?
Vastaus: Kyllä – voit saada yhtäaikaisesti analogiviestin ja digitaalisen tiedonsiirron. Lähettimen täysi toiminnallisuus on käytettävissäsi, kun 4511 on liitetty. 4511:n avulla saat prosessiarvon digitaalisen redundanssin tai lisämittauksen stabiiliuden ja tiedonsaatavuuden varmistamiseksi.

 

Kysymys: Voinko muuntaa Ex i -luokiteltuun tilaan meneviä tai sieltä tulevia viestejä?
Vastaus: Asennettuna PR 9000 -sarjan laitteeseen (9xxx) kaikki Ex i -alueelta tulevat tai sinne menevät viestit, kuten AI, AO, DI ja DO, voidaan muuntaa digitaaliviestiksi siirrettäviksi Modbus-verkon kautta.


Kysymys: Voinko kopioida asettelun yhdestä 4xxx- tai 9xxx-laitteesta toiseen 4511:n avulla?
Vastaus: Kyllä – käyttäessäsi 4511:tä kohteessa voit säästää aikaa tallentamalla valmiin asettelun PR 4511:n ohjelmointikäyttöliittymään ja ladata sen saman tyypin PR 4000- tai 9000-sarjan laitteeseen.
Ominaisuus on myös 4501-laitteessa – katso kuinka se tapahtuu tältä videolta.

 

Kysymys: Voinko saada 4511:stä diagnostiikkatietoa ennakoivaa huoltoa varten?
Vastaus: Kyllä – kun 4511 on asennettu 4000- tai 9000-sarjan laitteisiin, saat digitaalisen pääsyn prosessiarvoihin ja laajaan diagnostiikkaan.

 

Kysymys: Asennukseni ja ulkokentän ohjauskotelot ovat kaukana – voiko 4511:llä hallita laitteita etäyhteydellä?
Vastaus: PR-asiakkaat, jotka käyttävät 4511:tä, ovat tyytyväisiä käytettävissä olevaan etähallintaominaisuuteen. Se on erityisen käyttökelpoinen hankalasti saavutettavien tai maantieteellisesti etäisten laitteiden yhteydenotoissa.


Kun asennetuille laitteille saa etäyhteyden, ei usein tarvitse lähettää henkilöstöä asennuspaikalle. Esimerkkejä tällaisista asennuksista ovat: tuuli- tai vesivoimalat, veden ja jäteveden käsittely (lietesuodattimet, altaiden tasot, pumppujen virtaukset tai muut arvot), petrokemia (säiliökentät, porausaukon etäseuranta), kaatopaikan kunnostaminen (kymmenien tai satojen kaivojen valvonta) ja pumppausasemien paikallisgeneraattorit.

 

Kysymys: Voiko asettelun suojata salasanalla?
Vastaus: Kyllä, ohjelmoidut parametrit voi suojata käyttäjän määrittelemällä salasanalla. Tiedonsiirto TCP/IP-protokollan yli on myös AES (SHA252)-salattua tietojen suojaamiseksi turvallisella sertifikaattien vaihtotekniikalla.

 

 

4511-Modbus-näyttö/ohjelmointiyksikkö datalehti

 

> Lue lisää 4511:stä

 

Ota yhteyttä
Haluatko keskustella asiantuntijoidemme kanssa siitä, kuinka voit käyttää 4511:tä helppoon prosessiarvojen saantiin – ja nostaa prosessisi suorituskykyä pienemmillä kustannuksilla? Ota yhteyttä.