Pipeline Indoors Oil Refining 4511 460X200

10 frågor och svar om PR 4511 kommunikationsgränssnitt

 
Både vid nyinstallationer och för dem inom processindustrin som redan använder PR 4000/9000-enheter i befintliga paneler, är 4511 ett enkelt sätt att gå över till ett digitalt system. Här är de vanligaste frågorna om 4511 kommunikationsgränssnitt.

 

Fråga: Vad är 4511 kommunikationsgränssnitt för någonting?
Svar: 4511 är en display och ett kommunikationsgränssnitt som kan fästas på framsidan av en installerad enhet ur PR 4000- och 9000-serien.

 

När det monterats kan du övervaka, simulera och konfigurera dina processvärden, lokalt och på distans, trådlöst eller med kabelanslutning.

 

Fråga: Vad finns det för anslutningsalternativ?
Svar: Det finns tre sätt att ansluta 4511:

    1. visa processvärden på den lokala displayen,
    2. ansluta direkt till Modbus RTU-enheter, eller
    3. ansluta via många stora kommunikationsprotokoll via en gateway.

 

Fråga: Vad finns att se på displayen?
Svar: 4511 har funktioner för övervakning, simulering och konfiguration. Displayen kan användas för att läsa av processignalen, simulera utmatningssignalen, varna för sensorfel och interna modulfel samt lokal konfiguration av enheten.

 

Fråga: Kan jag använda både analoga och digitala signaler?
Svar: Ja – du kan samtidigt använda både analoga signaler och digital kommunikation. Alla funktioner i transmittern kan användas när en 4511 är ansluten. 4511 ger en digital redundans för processvärdet eller den extra mätningen för att garantera stabilitet och datatillgänglighet.

 

Fråga: Kan jag omvandla signaler från eller på väg till områden klassade med inbyggd säkerhet (I.S.) eller farliga områden?
Svar: Vid montering på en enhet ur PR 9000-serien (9xxx) kan vilken signal som helst som kommer från eller är på väg till klassade I.S.-områden, till exempel AI-, AO-, DI- och DO-signaler, omvandlas till en digital signal för att sändas över ett Modbus-nätverk.


Fråga: Kan jag kopiera inställningarna från en 4xxx eller 9xxx till en annan enhet med 4511?
Svar: Ja – när du använder 4511 på plats kan du spara tid genom att spara en befintlig konfiguration i programmeringsgränssnittet på PR 4511 och läsa in den konfigurationen i en liknande enhet ur PR 4000- eller 9000-serien.
Denna funktion finns också på 4501.

 

Fråga: Kan jag använda 4511 till att få diagnostiska data för förebyggande underhåll?
Svar: Ja – när en 4511 har monterats på en enhet ur 4000-serien eller 9000-serien ger 4511:an digital åtkomst till processvärden och omfattande diagnostik.

 

Fråga: Mina installationer och utomhuspaneler sitter långt bort – blir det möjligt att fjärrstyra enheterna med 4511?
Svar: PR-kunder som använder PR 4511 säger att de är nöjda med hur den låter dem hantera sina enheter på avstånd. Det är särskilt bekvämt när du behöver komma åt enheter som är svåråtkomliga eller som finns på avlägsna platser.


Genom att du får fjärråtkomst till de installerade enheterna behöver du ofta inte skicka en tekniker till platsen. Exempel på sådana installationer: vind- eller vattenkraftanläggningar, vatten- och avloppsanläggningar (slamfilter, dammnivåer, pumpflöden eller andra värden), petrokemi (tanklager, fjärrövervakning av källhuvud), sanering av avfallsupplag (övervakning av tio- eller hundratals källor) samt fjärrgeneratorer eller pumpstationer.

 

Fråga: Går det att lösenordsskydda min konfiguration?
Svar: Ja, inprogrammerade parametrar kan skyddas med ett användardefinierat lösenord. De data som överförs över TCP/IP är också AES-krypterade (SHA252), så dina data överförs säkert med hjälp av säkra certifikat.

 

Fråga: Kan jag installera 4511 upp och ned?
Svar: Ja, det kan du. När en 4511 monteras på enheter som sitter upp och ned går det att rotera displayen 180 grader, och då byter upp/ned-knapparna funktion.

 

 

 

4511 kommunikationsgränssnitt – produktdatablad 

> Hämta broschyr

Mer om 4511

 

Kontakta oss
Vill du prata med en specialist om hur du kan använda 4511 för att enkelt komma åt dina processdata – och samtidigt öka prestandan och sänka kostnaderna för dina industriella processer? Välkommen att kontakta oss.