Mitä on luonnostaan vaaraton?

 
Standardin IEC 60079-11 mukaan luonnostaan vaaraton on piiri, joka normaalikäytön aikana ja tietyissä vikatiloissa ei synnytä kipinää tai omaa riittävästi lämpöenergiaa aiheuttamaan räjähdysvaarallisen ilmaseoksen syttymistä.

 

Niinpä luonnostaan vaaraton (Ex i) suojaustapa perustuu periaatteeseen, jossa rajoitetaan sähköisen piirin virtaa, jännitettä ja varastoitua energiaa.

 

Luonnostaan vaaraton poikkeaa muista suojaustavoista siinä, että kaikki ”silmukan” laitteet on huomioitava. Yksinkertainen luonnostaan vaaraton silmukka koostuu tyypillisesti yksinkertaisesta tai luonnostaan vaarattomasta laitteesta, joka sijaitsee räjähdysvaarallisella alueella ja on liitetty luonnostaan vaarattomalla johdotuksella liitännäislaitteeseen, joka sijaitsee turvallisella alueella.

 

Yksinkertainen luonnostaan vaaraton silmukka

 

 

 

Mikä on yksinkertainen laite?

Yksinkertaiset laitteet ovat yleensä sähköisiä komponentteja, joiden määrätyt sähköiset ominaisuudet ovat verrattavissa kyseisen piirin luonnostaan vaarattomiin ominaisuuksiin.


Vastusanturit, termoparit, potentiometrit ja kytkimet ovat tyypillisesti laitteita, jotka voidaan luokitella yksinkertaisiksi laitteiksi.

Yksinkertaista laitetta ei tyypillisesti tarvitse sertifioida.

 

 

 

Mikä on luonnostaan vaaraton laite?

Luonnostaan vaarattomat laitteet, kuten lämpötilalähettimet, magneettiventtiilit ja I/P-muuntimet, on suunniteltu asennettaviksi räjähdysvaaralliseen tilaan. Koska nämä laitteet voivat varastoida energiaa, on ne sertifioitava luonnostaan vaarattomiksi laitteiksi.

 

Yleensä ilmoitetun laitoksen myöntämä sertifikaatti sisältää räjähdysvaarallisen tilan luokittelun ja laitteelle ominaiset luonnostaan vaarattoman kokonaisuuden parametrit, kuten jännitteen, tehon ja virran raja-arvot. Nämä tiedot tarvitaan Ex i -piirin laskennassa.

 

 

 

Mikä on liitännäislaite?

Luonnostaan vaarattomaan silmukkaan, räjähdysvaarallisen tilan laitteiden ja valvomon turvallisen tilan laitteiden välille, tarvitaan laite, joka rajoittaa räjähdysvaaralliseen tilaan menevää energiaa, ja varmistamaa, että vikatilassakin energiaa on liian vähän aiheuttamaan räjähdysvaarallisen ilmaseoksen syttymistä.


Tyypillisesti tällainen liityntä tehdään luonnostaan vaarattomalla Ex i -barrierilla. Ex i -barriereita on kahta päätyyppiä; "Zener-barrieri" tai yhä suositumpi "luonnostaan vaaraton galvaaninen erotin".

 

Opi ymmärtämään Zener-barrierin ja luonnostaan vaarattoman galvaanisen erottimen ero.

 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/34/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu).

 

 

Takaisin PR-kirjastoon

 

Onko tämä tieto hyödyllinen?

 

Anna meille arvosana

(35 ääntä)