Vad innebär egensäker säkerhet?

 
Med hänvisning till IEC 60079-11, är en egensäker krets en krets som under normal drift och under specifika felförhållanden inte genererar gnistor eller har tillräcklig termisk energi för att orsaka antändning i en explosiv atmosfär.

 

På så sätt bygger egensäkerhet eller Ex i-skyddsmetoden på principen att begränsa ström, spänning och lagrad energi inom en elektrisk krets.


Egensäkerhet skiljer sig från andra skyddsmetoder i och med att alla enheter i "slingan" måste beaktas. En enkel egensäker loop-/ slinga skulle typiskt bestå av enkla eller egensäkra apparater som är belägna i ett farligt område, anslutna via egensäkra ledningar till tillhörande apparater som är belägna i det ofarliga, säkra området.

Enkel egensäker loop

 

 

 

Vad är en enkel apparat?

Enkla apparater är vanligtvis elektriska komponenter med väldefinierade elektriska egenskaper som är kompatibla med egensäkerheten i kretsen i vilken apparaten används.


RTD-enheter, termoelement, potentiometrar och switchar är typiska enheter som kan klassificeras som enkla apparater.


Enkla apparater måste inte certifieras i vanliga fall.

 

 

 

Vad är egensäkra apparater?

Egensäkra apparater är enheter som temperaturtransmittrar, magnetventiler och I/P-omvandlare som är designade för installationer i farliga områden. Eftersom dessa enheter kan lagra energi, måste de certifieras som egensäkra apparater.

 

Certifieringen, som vanligtvis görs av ett anmält organ, inkluderar klassificering av farliga områden och egensäkra enhetsparametrar som är specifika för enheten, såsom spänning, effekt och strömgränser. Denna information krävs för att slutföra den nödvändiga I.S. loop-beräkningen.

 

 

 

Vad är associerade apparater?

En egensäker loop kräver ett gränssnitt mellan enheterna i det farliga området och enheterna i det säkra området i kontrollrummet. En enhet som kan begränsa energin till det farliga området och säkerställa att det även under felförhållanden inte finns tillräckligt med energi för att orsaka antändning av den explosiva atmosfären.


Vanligtvis är detta gränssnitt en egensäker barriär eller en I.S.-barriär.


Det finns två huvudtyper av I.S.-barriärer som används, antingen en "Zener-barriär" eller den allt mer populära "egensäkra galvaniska isolatorn".

Förstå skillnaden mellan en Zener-barriär och en egensäker galvanisk isolator.

 

 

UROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (omarbetning)

 

 

Tillbaka till PR Knowledge Library

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(30 röster)