Veden pitäminen juoksevana jäätävissä lämpötiloissa

 
Pohjoisen pallonpuoliskon pohjoisosissa jäätävät lämpötilat voivat olla riski normaalille vedenvirtaukselle joka talvi. Kun tulee tarpeeksi kylmä, vesi maanalaisissa putkissa jäätyy, joten on elintärkeää valvoa niin sanottua “routarajaa” – jäätyneen maan syvyyttä.

 

Yksi tapa tämän toteuttamiseen on valvoa lämpötilaa K-tyypin monipistetermoelementti-anturilla useista maaperän syvyyksistä. Jos routaraja putoaa päävesiputken tasolle, ohjeistavat viranomaiset asukkaita avaamaan hieman yhtä vesipistettä asunnossa. Pieni virtaus riittää estämään talon putkiston jäätymisen.

 

Pitkäaikaistarkkuus ja helppo huollettavuus

Monipistetermoelementin mittaamiseen hyvä vaihtoehto on PR 4116 Monitoimivahvistimen ja PR 4510 Näyttö/ohjelmointiyksikön yhdistelmä. PR 4116 voidaan syöttää laajalla AC- ja DC-jännitealueella, minkä ansiosta se on helppo asentaa olemassa oleviin ohjauskoteloihin – lisäksi sillä on erittäin hyvä pitkäaikaistarkkuus eikä se vaadi kalibrointeja tällaisessa sovelluksessa. PR 4510 näyttää huoltohenkilöstölle helposti termoelementtianturien lämpötilat ohjauskotelossa, ilman mitään lisälaitteita