4...20 mA:n virtapiirien perusteet

Prosessinohjauksessa teollisuuden sovelluksissa käytetään yleisesti 4…20 mA virtaviestiä. Joskus käytetään myös analogista jänniteviestiä tai digitaalisia signaaleja, mutta prosessin ohjaamisessa virtaviestin käyttämisellä on m...

 
 

RTD-lämpötila-antureiden perusteet

RTD-lämpötila-antureita käytettään yleisesti lämpötilan mittaamiseen useissa eri teollisissa sovelluksissa. Tässä artikkelissa tarkastellaan niiden toimintaa, yleisimpiä tyyppejä sekä niiden etuja ja haittoja.

 
 

Zener-barrierin ja luonnostaan vaarattoman erottimen ero

Usein ATEX-barriereiksi kutsutut, luonnostaan vaarattomat tai Ex i -barrierit - sekä Zener-barrierit että luonnostaan vaarattomat galvaaniset erottimet - rajoittavat energian pääsyä räjähdysvaaralliselle alueelle. Näiden laitet...

 
 

Analoginen viestinjakaja – Kuinka saada kaksi lähtöä yhdestä tuloviestistä

Analogiviestin jakaminen on erittäin kysytty ominaisuus. Tarvittiinpa vain paikallisnäytön lisäys tai lisäviesti erillisen prosessin/järjestelmän tuloon, kumpaankin viestin jakaminen on yleisesti käytetty tekniikka.

 
 

8 vinkkiä ja ohjetta sähkömagneettisten häiriöiden vaikutuksen vähentämiseksi instrumenttiviesteissä

Sähkömagneettisia häiriöitä (EMI) esiintyy yleisesti teollisessa ympäristössä, ja ne voivat vaikuttaa haitallisesti instrumenttiviestien tarkkuuteen – tässä joitakin vinkkejä ja ohjeita, jotka voivat auttaa varmistamaan tarkat...

 
 

Mitä ovat taajuus/virtamuuntimet ja mihin niitä käytetään?

Taajuus/virtamuuntimia käytetään ohjausjärjestelmissä muuntamaan pulssi- tai taajuusviestiä vastaavaksi virtaviestiksi.

 
 

Mitä on luonnostaan vaaraton?

Standardin IEC 60079-11 mukaan luonnostaan vaaraton on piiri, joka normaalikäytön aikana ja tietyissä vikatiloissa ei synnytä kipinää tai omaa riittävästi lämpöenergiaa aiheuttamaan räjähdysvaarallisen ilmaseoksen syttymistä.

 
 

Hyödyt vastusanturi- ja termoelementtiviestien muuntamisessa 4…20 mA virtaviestiksi

Termoelementti- ja vastusantureita käytetään yleisesti mittaamaan lämpötiloja teollisuusprosesseissa. Jos nämä anturit on liitetty suoraan ohjauslogiikkaan, on mittaustarkkuuden tulos joskus odotettua huonompi. Tämä tarkkuudenm...

 
 

Prosessimuuttujien tarkka esittäminen

Prosessimuuttujien tarkka esittäminen on tärkeää monesta syystä. Prosessin ja automaation turvallisuuteen, tuottoon, laatuun ja tehokkuuteen kaikkiin vaikuttaa mitatun arvon tarkkuus.

 
 

Toiminnallisen turvallisuuden tuotevalikoima

Oikea laitemäärittely on tärkeää toiminnallisen turvallisuuden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

 
 

SIL Osa 1: Satunnainen laitteiston eheys

SIL-toteutus edellyttää turvallisuustoiminnon suunnittelulta kolmen standardissa määritellyn, tarkan kriteerin täyttämistä. Tämä tekstiosa keskittyy numeroon 1 – Satunnainen laitteiston eheys.

 
 

SIL, Osa 2: Arkkitehtuurin rajoitteet

SIL-toteutus edellyttää turvallisuustoiminnon suunnittelulta kolmen standardissa määritellyn, tarkan kriteerin täyttämistä. Tämä tekstiosa keskittyy numeroon 2 – arkkitehtuurin rajoitteet.

 
 

SIL Osa 3: Systemaattinen kyvykkyys

SIL-toteutus edellyttää turvallisuustoiminnon suunnittelulta kolmen standardissa määritellyn, tarkan kriteerin täyttämistä. Tämä tekstiosa keskittyy numeroon 3 – Systemaattinen kyvykkyys.

 
 

Lämpötila-anturikokoonpanot

Tarkka lämpötilan mittaus ja lämpötilan hallinta on tarpeen monista syistä, mukaan lukien turvallisuus, materiaalin stabiilisuus, saannon optimointi ja laatu. Itse asiassa lämpötila on mitatuin suure kaikissa prosesseissa.

 
 

Lämpötilamittausten linearisointi

Lämpötila on prosessisäädön laajimmin mitattu arvo. Monilla eri teollisuudenaloilla – suuren kokoluokan kemikaalivalmistuksesta pieniin laboratorioihin – tarkkoihin lämpötilamittauksiin luotetaan varmistettaessa tuotosta, laatu...

 
 

RTD-laskentaohjelma

Vastusarvon laskenta platina RTD anturille IEC 60751 mukaan

 
 

Erotinbarrierit vs. zener-barrierit

Erotinbarriereilla on useita etuja zener-barriereihin verrattuina:

 
 

7 huomioitavaa seikkaa monitoimilähetintä valittaessa

Tässä on joitakin kohtia, jotka kannattaa huomioida, kun haluat ’siirtyä monitoimiseksi’. Yhden toiminnon lähettimen korvaaminen monitoimilähettimellä parantaa järjestelmän joustavuutta, vähentää varaosatarvetta ja pienentää ko...

 
 

Laitteiden valinta Ex-tilaan

Monien teollisten prosessien luonteeseen kuuluu, että läsnä on räjähtävän kaasun, höyryn tai pölyn ilmaseosta. Olipa tämä sitten prosessin sivutuote tai prosessiin kuuluva vaara, on ryhdyttävä tarvittaviin ennakkotoimenpiteisii...

 
 

ATEX ja IECEx erot

Kun syttyvää kaasua, höyryä tai pölyä yhdistyy ilmaan oikeassa suhteessa, syntyy räjähtävä ilmaseos. Räjähdys voi tapahtua, jos tilassa sytytyslähde.

 
 

Seitsemän vinkkiä ja ohjetta räjähdysvaarallisten tilojen viestimuunnoslaitteille

Monet prosessiteollisuuden alueet on luokiteltu räjähdysvaarallisiksi tiloiksi. Sähkölaitteiden, kuten viestimuunnoslaitteiden, on oltava näissä tiloissa luonnostaan vaarattomia (Ex i) – mutta viestimuuntimien ja ratkaisujen va...