Lämmönvaihtimien eroarvot

20 syyskuuta 2017
Lämmönvaihtimet ovat erottamaton osa monia teollisia prosesseja, kemiantehtaista vedenkäsittelylaitoksiin. Niiden avulla prosessit toimivat tehokkaasti ja talteen saatua energiaa voidaan käyttää tehtaan muissa osissa.

 
 

Prosessimittaukset syövyttävissä ympäristöissä, suolaveden tai suolaisen ilman johdosta

25 huhtikuuta 2017
Yksi kenttäinstrumentoinnin tärkeimpiä haasteita offshore- ja marine-sovelluksissa, on asennusympäristön syövyttävä vaikutus.

 
 

Yleinen erotussovellus jätevesilaitoksissa, käyttäen lähtöpiiristä voimansa saavaa virtaerotinta 3186B

21 maaliskuuta 2017
Kirkastetun veden varastosäiliöiden pinnankorkeuden valvonta 4-johdin pintalähettimellä, on jätevesilaitoksissa erittäin yleistä. Haasteena on liittää pintalähettimen aktiivinen lähtöviesti, ohjauslogiikan aktiiviseen analogitu...

 
 

Mädätysprosessin muuttujien mittaaminen

02 maaliskuuta 2017
Jätevesien käsittelyprosessin osana liete erotetaan nesteestä saostussäiliöissä ja pumpataan sitten useisiin mädättimiin. Anaerobinen bakteeri mädättimen sisällä hajottaa edelleen lietettä, vapauttaen hiilidioksidia ja metaanik...

 
 

Jäteveden pinnan ja välpän on/off-tilan mittaaminen kunnallisessa vedenpuhdistamossa

07 helmikuuta 2017
Tyypillisessä jäteveden käsittelylaitoksessa mekaaninen karkeavälppä erottelee liukenemattoman materiaalin, kuten roskat ja lumput jätevesivirrasta. Moottoroidut kaapimet poistavat kertyvän jätteen välpästä säilyttäen jäteveden...

 
 

Kemikaalivirran ja säiliön pinnan valvonta vedenpuhdistusprosessissa

20 tammikuuta 2017
Ensimmäisiä vaiheita kunnallisen jäteveden käsittelyssä on lietteen erottaminen jätevesinesteestä. Tämän erotusprosessin nopeuttamiseksi kemiallista saostajaa eli höydytettä, kuten alumiinisulfaattia, lisätään jäteveteen. Saost...

 
 

Veden pitäminen juoksevana jäätävissä lämpötiloissa

16 tammikuuta 2017
Pohjoisen pallonpuoliskon pohjoisosissa jäätävät lämpötilat voivat olla riski normaalille vedenvirtaukselle joka talvi. Kun tulee tarpeeksi kylmä, vesi maanalaisissa putkissa jäätyy, joten on elintärkeää valvoa niin sanottua “r...

 
 

Sähkömoottoreiden laakerien ja käämien lämpötilavalvonta

22 joulukuuta 2016
Suuret jätevesien käsittelylaitokset usein luottavat nostoasemiin siirtääkseen jätevettä viemärijärjestelmästä käsittelylaitokseen.