Temperaturfølere

 
Præcis temperaturmåling og kontrol af temperatur er nødvendig af flere årsager som f.eks. hensyn til sikkerhed, materialestabilitet, udbytteoptimering og kvalitet; temperatur er faktisk den oftest målte værdi på tværs af alle former for processer.

 

Der anvendes afhængigt af applikationen normalt enten termoelementer eller RTD-følere til temperaturmåling i industrien, men andre følertyper som f.eks. termistorer, IR-følere og halvlederenheder kan også være relevante.

 

Termoelementer og RTD-følere er i sig selv skrøbelige enheder, som er modtagelige over for både mekaniske påvirkninger samt elektronisk interferens.

 

Da industristyresystemer er afhængige af stabile og præcise indgangssignaler, som er frie for støj og ekstern interferens, giver det mening, at temperaturfølere skal beskyttes mod udefra kommende påvirkninger, der måtte være til stede på målestedet, herunder f.eks. tryk og vibrationer.

 

Temperaturfølere beskyttes typisk ved at indføre den skrøbelige føler i et beskyttende målerør og efterfylde med keramikpulver.  På denne måde beskyttes føleren mod vibrationer og potentielt aggressive procesmedier, der ellers kan beskadige elementet.

 

Pt100-føler med målerør i rustfrit stål og løse ledninger Termoelementfølere med målerør i rustfrit stål og stiktilslutninger


Færdiggørelse af en temperaturføler sker typisk med montering af et tilslutningshoved på føleren. Dermed bliver det muligt at slutte følerledningerne til enten en terminalblok eller en temperaturtransmitter. Der fås forskellige typer hoveder i overensstemmelse med applikationen, og om hvorvidt temperaturføleren skal befinde sig i klassificeret område. Hvis der monteres en temperaturtransmitter, skal denne også være ATEX-certificeret, hvis installationen er i et klassificeret område.

 

 

Udvalg af standardhovedtyper

Tak til: www.kp-as.com

 

Hvis følere skal være egnede til brug i industriprocesstyring, skal de være lavet af specifikke materialer, have specifikke procestilslutninger og være dimensioneret specifikt til individuelle applikationer.  Der fås et bredt udvalg af standardiserede industrifølermoduler, som kan tilpasses til processers specifikke behov.

 

 

Temperaturføler med tilslutningshoved til transmitter Temperaturføler inkl. procestilslutning med gevind Temperaturføler til levnedsmiddelindustri
Courtesy: www.kp-as.com    

 

En "hovedmonteret" temperaturtransmitter monteres ofte i tilslutningshovedet. Transmitteren forstærker følerens lav-signalniveau og sikrer, at et præcist og stabilt signal bliver tilgængeligt for styresystemet. Isolerede temperaturtransmittere anbefales, da de forbedrer signalkvaliteten endnu mere ved at bortfiltrere støj og elektromagnetisk interferens.

 

Yderligere fordele ved at bruge en temperaturtransmitter er bl.a., at signalet kan lineariseres, og at der opnås mulighed for at inkludere et lokalt display som f.eks. i den feltmonterede transmitter 7501.

 

Alternativt kan der monteres en terminalblok på tilslutningshovedet, og følersignalet sendes til en DIN-skinnemonteret temperaturtransmitter.  I dette tilfælde skal der udvises stor opmærksomhed på induceret interferens og forringelse af følersignalet. Dette ses ofte ved større kabellængder mellem føleren og temperaturtransmitteren.

 

PR 5437A hovedmonteret 2-tråds HART 7-temperaturtransmitter PR 6337A DIN-skinne 2-tråds HART-temperaturtransmitter PR 7501 feltmonteret HART-temperaturtransmitter

 

Der fås også transmittere, som understøtter nem integration i feltbussystemer og digitale systemer som f.eks. HART, Foundation Fieldbus, Profibus og IO link. PR 5350 hovedmonteret transmitter og PR 6350 DIN-monterede transmittere understøtter både Foundation Fieldbus og Profibus PA i samme enhed, mens PR 5335, 5337, 5437, 6335, 6337 og 6437 er HART-temperaturtransmittere.

 

Selv om disse følermoduler kan bruges direkte, kræver industrianvendelser ofte, at temperaturføleren er nem at udskifte, kan monteres på vanskeligt tilgængelige steder eller udsættes for tryk og flow, som kan forårsage skade.

 

Lagertanke og rørledninger kræver eksempelvis, at temperaturfølere kan udskiftes nemt, uden at procesmateriale slipper ud, og uden at det er nødvendigt at tømme systemet.  Dette problem løses ved at bruge følerlommer.

 

Følerlommer bruges til at beskytte temperaturfølere mod beskadigelse forårsaget af kraftigt tryk, høje flow-hastigheder samt korrosion. Derudover muliggør de udskiftning af føleren, uden at der er nødvendigt at tømme systemet eller processen. Følerlommer, som er designet til applikationer med højt tryk, er typisk fuldborede for at sikre holdbarheden. Følerlommer til anvendelse i omgivelser med lavt tryk kan være fremstillet af rør med den ene ende lukket ved svejsning. Følerlommen er normalt fastgjort i processen med enten forskruning eller ved svejsning. Temperaturføleren isættes efterfølgende i følerlommen og fastgøres.

 

Følerlommen skal afhængigt af applikationen specificeres, så den lever op til processens tekniske krav.

Fuldboret følerlomme med procestilslutning med gevind Svejset følerlomme med procestilslutning med gevind Fuldboret følerlomme til svejsemontering
Tak til: www.kp-as.com    

 

Få mere at vide om PR electronics' serie af temperaturtransmittere og produkter til signalbehandling her.

 

Tilbage til PR videnbiblioteket

 

Er disse oplysninger nyttige?

 

Bedøm os

(62 stemmer)